Z Ekonomickej olympiády do reálneho sveta: Očami absolventov – Časť III

V snahe získať pohľad na Ekonomickú olympiádu a samotnú ekonómiu priamo z prvej ruky sme oslovili vybraných absolventov Ekonomickej olympiády. Pýtali sme sa ich na prínos Ekonomickej olympiády, ale aj na to, ako a či dokázali využiť získané znalosti z ekonómie vo svojom akademickom i profesionálnom živote. 

Veríme, že ich reálne skúsenosti a odporúčania môžu byť cenným zdrojom inšpirácie pre tých, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú.

Absolventom sme položili nasledujúce otázky:

  1. Od Vášho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo aktuálne študujete (príp. ste študovali)?
  2. Mali ste okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré Vám pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum Vašich vedomostí/schopností?
  3. Pracujete momentálne niekde, kde využívate ekonomické vedomosti?
  4. Posunula Vás Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?
  5. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do Ekonomickej olympiády?
  6. Keď sa pozeráte spätne na obdobie, keď ste sa prvotne začali zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisujete obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi v ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa Vás študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť?
  7. Aké sféry či schopnosti by ste odporúčali rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov?

V sérii nasledujúcich článkov „Očami absolventov“ s vami budeme zdieľať ich vybrané odpovede.

Časť 3. Ekonomická olympiáda očami Miriamy Sokolákovej

Ekonómia sa stala neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Mladí ľudia si v poslednej dekáde začínajú túto realitu intenzívne uvedomovať a o ekonomické témy prejavujú čoraz väčší záujem. Porozumenie základných ekonomických princípov je pre nich kľúčom k lepšiemu pochopeniu ekonomického diania v spoločnosti. Tieto znalosti im taktiež umožňujú efektívne riadiť svoje osobné financie, plánovať investície či porozumieť hospodárskej politike ich krajiny. Okrem praktických výhod má štúdium ekonómie aj ďalší prínos. Podporuje rozvoj kritického myslenia, analytických a logických schopností, a tieto zručnosti sú užitočné nielen v oblasti ekonómie, ale aj vo viacerých aspektoch života a kariéry.

Odpovede Miriamy Sokolákovej, finalistky Ekonomickej olympiády na Slovensku:

Od tvojho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo  aktuálne študuješ? 

Myslím, že som sa naposledy Ekonomickej olympiády zúčastnila v roku 2019, no dokopy som sa zúčastnila asi trikrát. Študujem momentálne Data Science na Lund University vo Švédsku na magisterskom stupni a na bakalárskom stupni som vyštudovala Ekonomii a Finance na Univerzite Karlove na Inštitúte Ekonomických Studií.

 

Mala si okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré ti  pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum tvojich vedomostí/schopností?

Áno, mala. Na strednej škole som bola veľmi aktívnou dobrovoľníčkou v OSF SK a v Zastavme Korupciu. Viedla som študentskú spoločnosť pod JA Slovakia a bola som taktiež členkou víťazného tímu 1. ročníka Create & Control. Pravidelne som zvykla participovať na Erasmus+ mládežníckych výmenách. Bola som taktiež stážistkou na Ministerstve Hospodárstva a v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

 

Pracuješ momentálne niekde, kde využívaš ekonomické vedomosti?

Áno, v septembri sa chystám nastúpiť do pražskej kancelárie consulting firmy BCG.

 

Posunula ťa Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?  

Určite áno, začala som sa viac zaujímať o ekonómiu ako takú a asi mi aj dodala sebavedomie ísť ekonómiu študovať.

 

Čo by si odkázala ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do EO? 

Že nemajú, čo stratiť, práve naopak, je to jedinečná príležitosť networkovať a zistiť, či je tento obor pre nich.

 

Keď sa pozeráš spätne na obdobie, keď si sa prvotne začala zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisuješ obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti  z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa teba študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť? 

Hmm, to je v skutku ťažká otázka, ale povedala by som, že veľa čítať ekonomické články. Buď domáce (Denník E) alebo zahraničné (The Economist je hrozne super, ale drahý a teda nedostupný pre mnoho mladých ľudí). 

 

Aké sféry či schopnosti by si odporúčala rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať  ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov? 

Určite, ak to daný človek chce dotiahnuť na dobrú ekonomickú školu, matematiku. Myslím si, že ak chce niekto chápať do hĺbky ekonomickú teóriu, bez poriadneho základu matematiky to nejde.