Poznáme víťazov 4. ročníka Ekonomickej olympiády

Aj napriek nepriaznivej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19 a pandemickým obmedzeniam sa tento rok uskutočnil štvrtý ročník Ekonomickej olympiády, prvej komplexnej celoslovenskej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Tento rok sa do nej zapojil rekordný počet stredoškolákov z celého Slovenska.

V priestoroch hotela Devín v Bratislave sa v stredu, 23. júna 2021 konalo celoslovenské finále štvrtého ročníka olympiády. Projekt, ktorý umožňuje stredoškolákom porovnať si úroveň svojej ekonomickej a finančnej gramotnosti, organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

O postup do finále sa na začiatku uchádzalo 8 500 talentovaných stredoškolákov. V porovnaní s minulým rokom sa celkový počet zúčastnených zvýšil o 2 000 študentov. Finálovému kolu predchádzalo úspešné absolvovanie vstupného školského kola, z ktorého sa do krajského kola kvalifikovalo 349 súťažiacich. Tohtoročné krajské testovanie sa výnimočne prenieslo do virtuálneho sveta. O to príjemnejšie bolo osobné stretnutie top 50 súťažiacich v celoslovenskom finále, ktorí preukázali najlepší prehľad a analytické myslenie.  

Poradie finalistov po písomnom kole zobrazíte kliknutím sem.

Prvou časťou celoslovenského finále bol 60-minútový test zameraný na aktuálne ekonomické problémy, ktoré vplývajú na náš každodenný život. Súťažiaci analyzovali ponuku a dopyt na trhu krátkodobého a dlhodobého ubytovania počas pandémie, riziká súčasného dôchodkového systému na Slovensku a ich možné riešenia či nominálne výnosy a riziká investícií do nehnuteľnosti a podielového fondu. Desiatka najlepších študentov postúpila do ústneho kola, v ktorom svoje vedomosti obhajovali a argumentovali pred odbornou porotou. Jej členmi boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Richard Kališ (Ekonomická univerzita v Bratislave), Miriama Letovanec (ekonomická analytička), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Martin Vlachynský (INESS) a Martin Šuster (Národná banka Slovenska).

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Súťažiaci v Ekonomickej olympiáde napriek mladému veku ukázali výnimočné ekonomické vedomosti a kritické myslenie. Sme radi, že odozvy na súťaž sú priaznivé a aj vďaka našej súťaži dokážeme motivovať mladých ľudí k ďalšiemu štúdiu ekonómie.“

Celoslovenské finále bolo sprevádzané zaujímavým programom vo forme prednášok a diskusií na rôzne aktuálne ekonomické témy. Pre pedagógov bola pripravená prednáška analytika INESS Radovana Ďuranu: „Dane, deficity a vaše platy po korone“. Poobedňajší program tvorila prednáška Juraja Karpiša, autora bestsellera „Zlé peniaze – sprievodca krízou“. V prednáške „Ako sporiť a investovať na strednej?“ predstavil spôsoby, ktorými môže človek v mladom veku efektívne začať šetriť a investovať.

Po záverečnom hodnotení porota určila výsledné poradie všetkých desiatich finalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé miesto získal Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave a absolútnym víťazom štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z Gymnázia Nové Zámky. Súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa najúspešnejšia trojica finalistov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektronických kníh, mobilný telefón a notebook.

Poradie top 10 finalistov po ústnom kole zobrazíte kliknutím sem. 

„Ekonómia na našej škole nie je až taká dobrá, tento úspech je zásluha mojej pani profesorky, ktorá sa nám venuje a pripravuje nás. A vlastne ma ani neučí, máme s ňou krúžok, čiže toto je aj jej zásluha, a samozrejme ja aj spolu s priateľkou sa snažíme vo svojom voľnom čase študovať ekonómiu, keďže nás to veľmi baví.“ – odkázal víťaz tohtoročnej Ekonomickej olympiády Daniel Baňár.

„Ekonomická olympiáda mi dala super zážitok a možnosť testovať svoj posun. Zároveň som strašne vďačný a rád za obsah, ktorý INESS tvorí.“ –  vyjadril sa ďalší zo súťažiacich v dotazníku.

Ako aj po minulé roky, tak aj tento rok ukázal, že na Slovensku máme obrovské množstvo mladých ekonomických talentov, o ktorých budeme v budúcnosti ešte veľa počuť. Pevne veríme, že aj budúci rok Ekonomická olympiáda vzbudí záujem u tisícok mladých Slovákov a Sloveniek.

Ekonomickú olympiádu by sme nemohli organizovať bez podpory našich partnerov, ktorým srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Nadácia EPH, Martinus, Nexteria, Startitup, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA, Fakulta Manažmentu PU, Ekonomická fakulta, TUKE a CEVRO Institut.

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete na našom facebooku.