Krajské kolo v Prešove 2023/2024

Ďalšou zastávkou v rámci krajských kôl Ekonomickej olympiády na východe  bol 6. 2. 2024 Prešov. Aj tento rok sa tu zoskupili najšikovnejší študenti z kraja s vášňou pre ekonómiu, ktorí si prišli otestovať svoje schopnosti a vedomosti.

V priestoroch Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove sme privítali spolu 81 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. Konkurencia bola silná a postúpiť preto rozhodne nebolo jednoduché. V školskom kole sa totiž zapojilo až 1 445 súťažiacich zo 45 stredných škôl.

Riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku, Katarína Ševčíková, v úvode podujatia priblížila priebeh súťaže, benefity vyplývajúce zo zapojenie sa a vyzdvihla štedrosť partnerov, ktorí olympiádu podporujú. Vďaka Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove bolo umožnené podujatie aj tento rok organizovať v reprezentatívnych priestoroch. Za fakultu sa v úvode prihovoril aj dekan, prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. Súťažiacim predstavil dostupné možnosti štúdia a olympionikom poprial veľa úspechov.

V teste školského kola v rámci celého Prešovského kraja dosiahli najlepší výsledok až štyria súťažiaci: Ján Čupák z Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou, Jakub Pirhala zo Spojenej školy, organizačnej zložky Obchodná akadémia Jarmočná v Starej Ľubovni, Peter Sabo z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou a Andrej Švec z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Všetci štyria si odniesli diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú súťažiacim venoval inštitút INESS. Spomedzi škôl odmeňujeme tie, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 183 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojilo Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. Ako odmenu získalo ďakovný list a poukážku na nákup kníh do siete kníhkupectiev Martinus v hodnote 50 €.

Najšikovnejších súťažiacich stretneme opäť v celoslovenskom finále, v ktorom si sily zmerá päťdesiatka nádejných mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska. Tí sa môžu tešiť nielen na ceny či obohacujúce prednášky, ale aj na množstvo nových kontaktov.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, TEPEDE Slovakia, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

Srdečne ďakujeme!