Krajské kolo v Žiline 2023/2024

Poslednou a zároveň predvalentínskou zastávkou krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády bolo mesto Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole opätovne najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. 

V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sme privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. V tomto kraji bolo postúpiť naozaj náročné a na postup sa celkovo kvalifikovalo 131 bystrých stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo ohurujúcich 2 214 súťažiacich zo 41 stredných škôl.

Za INESS podujatie otvorila Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.

Najlepší výsledok v teste školského kola v Žilinskom kraji dosiahli až 4 súťažiaci: Peter Bodnár z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, Naďa Olexová z Obchodnej akadémie v Žiline a Samuel Remenár spolu s Matejom Smieškom z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Ako odmenu si odniesli diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú súťažiacim venoval inštitút INESS. Každoročne oceňujeme aj úsilie škôl,  ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 170 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris. Škola si ako odmenu odnáša ďakovný list a poukážku v hodnote 50 € do siete kníhkupectiev Martinus.

Vyvrcholením 7. ročníka Ekonomickej olympiády bude celoslovenské finále pre 50 najnadanejších mladých olympionikov, ktoré sa bude konať začiatkom mája v Bratislave. Na ňom budú mať súťažiaci možnosť prebojovať sa až do medzinárodného kola, ktoré sa tohto roku uskutoční v gréckych Aténach!

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, TEPEDE Slovakia, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

 

Srdečne ďakujeme!