Krajské kolo v Košiciach 2017/2018

Stredoškoláci z Košického kraja a ich učitelia sa môžu pýšiť najvyššou účasťou v školskom kole Ekonomickej olympiády. V konkurencii takmer 900 študentov z rôznych miest a tipov škôl sa do krajského kola kvalifikovalo 80. Krajské kolo sa konalo v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity Košice, pod vedením INESS a Ekonomickej fakulty TUKE.

Podujatie otvorila krátkym príhovorom Monika Olejárová z INESS, riaditeľka projektu Ekonomická olympiáda. Vyzdvihla mimoriadny úspech olympiády v Košickom kraji a poďakovala zapojeným súťažiacim a ich pedagógom za záujem o súťaž a o ekonómiu ako vedu. Prodekanka Ekonomickej fakulty TUKE RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD. prijala pozvanie na otvorenie súťaže a v krátkosti privítala súťažiacich na pôde univerzity a pogratulovala im k prvému postupu. Potom už nasledoval samotný písomný test, kde stredoškoláci preverili svoje schopnosti vyrátať najvýhodnejšie zhodnotenie z investície, analyzovali možné dopady vystúpenia Grécka z Eurozóny a tiež otestovali svoj prehľad z metodológie ekonómie a ekonomickej histórie. Tour krajských kôl sme zavŕšili práve v Košiciach, najšikovnejší súťažiaci sa môžu tešiť na postup do celoslovenského finále v Bratislave, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018.