Krajské kolo v Nitre 2017/2018

5.2.2018 sa konalo prvé krajské kolo Ekonomickej olympiády 2017/2018. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Nitrianskeho kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavila možnosti štúdia na univerzite prodekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. Krajského kola súťaže sa zúčastnilo 38 študentov z celkového počtu 207, ktorí absolvovali školské kolo v Nitrianskom kraji.  

Niekoľko záberov z podujatia: