Krajské kolo v Prešove 2017/2018

Najvyššiu účasť v školskom kole zaznamenala Ekonomická olympiáda na východe Slovenska. V Prešovskom kraji to bolo takmer 800 študentov, z ktorých sa najlepších 70 stretlo v krajskom kole v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

Postupne prichádzali na miesto konania stredoškoláci a pedagógovia z 26 škôl v celkom kraji, od Popradu až po Sninu. Podujatie otvoril Róbert Chovanculiak z INESS, ktorý prítomných oboznámil s Ekonomickou olympiádou, činnosťou INESS a ďalšom postupe v súťaži. Po ňom prebral slovo dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý súťažiacim predstavil možnosti štúdia na fakulte a pozval ich na deň otvorených dverí. Po ňom už organizátori rozdali test krajského kola a študenti mali možnosť pomocou otvorených a testových otázok preveriť svoje vedomosti a zručnosti.