História Ekonomickej olympiády na Slovensku

Predchádzajúce ročníky 

1. ročník 

V školskom roku 2017/2018 sa v školskom kole súťaže zapojilo viac ako 4 000 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Najviac žiakov bolo zapojených v Košickom kraji. 
Súťažiaci si prešli školským, krajským a finálovým kolom. Vo finálovom kole bolo poradie nasledujúce: tretie miesto obsadil Tomáš Ťapák z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, druhé miesto vybojoval Filip Mardzin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Absolútnym víťazom prvého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Tobiáš Winczer zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2017/2018 nájdete tu.

2. ročník 

V školskom roku 2018/2019 sa v školskom kole súťaže zapojilo takmer 5 300 stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Vo finálovom kole bolo poradie nasledujúce. Tretie miesto zaujala Karin Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. 
Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2018/2019 nájdete tu. 


Druhý ročník EO priniesol aj prvé medzinárodné finále, ktoré sa uskutočnilo 10. septembra 2019 v Prahe. Viac o medzinárodnom finále sa dozviete t

3. ročník 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil tretí ročník EO, do ktorého sa zapojilo 6 500  študentov. Tretie miesto zaujal Richard Klimko z SPŠ elektrotechnickej na Plzenskej ulici v Prešove, druhé miesto Samuel Mihalčík z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch a absolútnym víťazom tretieho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Martin Albert Gbúr z Gymnázia Poštová v Košiciach.

Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2019/2020 nájdete tu. 

4. ročník 

Aj napriek nepriaznivej situácii vyvolanej pandémiou COVID-19 a pandemickým obmedzeniam sa tento rok uskutočnil štvrtý ročník Ekonomickej olympiády, do ktorého sa zapojilo cez 8 500 stredoškolákov. Tretie miesto zaujal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé miesto získal Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave a absolútnym víťazom štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z Gymnázia Nové Zámky. Danielovi sa tiež podarilo vybojovať prvenstvo v medzinárodnom kole.

Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2020/2021 nájdete tu. 

5. ročník 

Pandémia, vojna ani toľko kritizované maturity neodradili mladých ľudí so záujmom o ekonómiu zapojiť sa do 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Záujem o ekonomické témy každý rok stúpa a prejavilo sa to aj v tomto ročníku olympiády, do ktorého sa zapojil rekordných 11 300 študentov z celého Slovenska. Tretie miesto zaujal Matej Sova z Gymnázia na Teplickej ulici v Bratislave, druhé miesto získal David Guľaš z LEAF Academy v Bratislave a absolútnym víťazom piateho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. 

Viac o priebehu finále Ekonomickej olympiády 2021/2022 nájdete tu.