Krajské kolo v Banskej Bystrici 2019/2020

30.01.2020 sme odštartovali krajské kolá tohtoročnej Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Stretlo sa tu vyše 50 mladých ekonómov a ekonómiek z celého kraja, ktorí najlepšie zvládli prvé kolo a presadili sa v konkurencii 487 súťažiacich v školskom kole.

V otvorených otázkach museli dokázať, že rozumejú nielen pojmom, ale aj ekonomickým súvislostiam. Krajské kolo otvoril zástupca Ekonomickej fakulty, UMB v Banskej Bystrici Ján Šebo, doc. JUDr. Ing., PhD. a Ing. Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády úvodnou prezentáciou zhodnotila výsledky kraja. 

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesli dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji: Anna Krisztina Zsidóová z Gymnázia Štúrova v Detve a Daniela Ridajová z SOŠ v Novej Bani. Ocenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac študentov v kraji, rovnako ako školu s najlepším priemerným výsledkom zapojených študentov. Učebnice Ekonómia v 31 hodinách získali Obchodná akadémia z Lučenca (98 študentov) ako aj Gymnázium Štúrova v Detve (75 % priem. úspešnosť). Gratulujeme!