Vyhodnotenie krajských kôl 2021/2022

V dňoch 24.2. – 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju.

Poradové listiny za jednotlivé kraje: 

BA_poradie

BB_poradie

KE_poradie

NR_poradie

PO_poradie

TN_poradie

TT_poradie

ZA_poradie

Do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 3. mája 2022 v Bratislave, tak postupuje 51 súťažiacich. Všetci účastníci dostanú e-mailovú pozvánku na podujatie. Pre účasť na finále bude potrebné vyplniť krátku online prihlášku, ktorú účastníkom ako aj ich pedagógom zašleme e-mailom. V prípade, že ste vo výsledkovej listine natrafili na nezrovnalosť, prosím napíšte nám na: eo@iness.sk. 

Zoznam postupujúcich študentov do celoslovenského finále