Krajské kolo v Banskej Bystrici 2017/2018

Piate krajské kolo Ekonomickej olympiády organizoval INESS 15.2.2018 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Takmer 50 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.

Študentov z 15 stredných škôl privítala Monika Olejárová z INESS spolu s dekanom EF UMB doc. Petrom Krištofíkom a členom Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Jánom Šebom. Po krátkom úvode už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Najlepší súťažiaci postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 26.apríla 2018 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.