Ako vyzerá testovanie pre ZŠ

Ekonomická olympiáda pre 8. a 9. ročník ZŠ pozostáva z online testu v školskom kole. Vzorový test školského kola nájdete tu. Správne odpovede k testu školského kola nájdete tu.

Test je zložený z 25 otázok, ktoré sa náhodne generujú z nasledujúcich kategórií: 

A) EKONÓMIA (5 otázok z nasledujúcich tém)

 1. Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia
 • metodológia a predmet ekonómie, základné pojmy
 • dejiny ekonomického myslenia
 1. Mikroekonómia
 • spotrebiteľ, dopyt a riziko
 • firma, náklady, ponuka, trhová rovnováha, zásahy štátu do cien
 • formy trhu, dokonalá a nedokonalá konkurencia, regulácie a protimonopolná politika
 • trh výrobných faktorov
 • zlyhanie trhu, verejná voľba
 1. Makroekonómia 
 • HDP, jeho zložky a meranie
 • ekonomický rast
 • peniaze a menová politika, verejné rozpočty
 • hospodársky cyklus, nezamestnanosť
 1. Medzinárodná ekonómia 
 • medzinárodná deľba práce, absolútne a komparatívne výhody
 • makroekonómia otvorenej ekonomiky
 • zásahy štátu do voľného obchodu
 1. Aktuality, hospodárska politika a EÚ 
 • aktuálne udalosti zo slovenskej ekonomiky
 • aktuálne udalosti z európskej a svetovej ekonomiky
 • EÚ a praktická hospodárska politika

B) FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ (20 otázok)

 1. Finančný trh, plánovanie, rozpočtovanie (8 otázok)
 2. Sporenie a investovanie (5 otázok)
 • výpočet úrokov (1 otázka)
 • výpočet zisku (1 otázka)
 • teória a prax (3 otázky)
 1. Úvery (5 otázok)
 2. Poisťovníctvo (2 otázky)