Krajské kolo v Trenčíne

Predposlednou zastávkou v tohtoročných krajských kolách Ekonomickej olympiády bolo mesto Matúša Čáka – Trenčín. Súťažiaci a pedagógovia z celého kraja sem zavítali 9. februára 2023.

V priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sme privítali spolu 68 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V Trenčianskom kraji sa tento rok zapojilo až 1243 súťažiacich z 28 stredných škôl, čo znamenalo silnú konkurenciu a možnosť postupu len pre najzdatnejších ekonómov a ekonómky.

V úvode podujatia účastníkov privítala Monika Budzák z INESS. Lokálnym partnerom olympiády je aj Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, za ktorú sa v úvode prihovorila Ing. Eva Ivanová, CSc., dekanka fakulty. Súťažiacim v krátkom úvode predstavili možnosti štúdia na fakulte dvaja študenti tretieho stupňa.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji dosiahol  Andrej Forgács z Gymnázia Školská v Považskej Bystrici. Získal diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Knižným balíčkom z INESS sme odmenili školy, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 164 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne. 

Úspešných súťažiacich ďalej čaká celoslovenské finále, v ktorom privítame 50 najšikovnejších ekonómov a ekonómky z celého Slovenska.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.