Druhý ročník

V školskom roku 2018/2019 sme zorganizovali druhý ročník Ekonomickej olympiády na Slovensku. V školskom kole sa zapojilo takmer 5300 stredoškolákov, 430 z nich sa kvalifikovalo na postup do ôsmych krajských kôl. Päťdesiatka najlepších sa stretla v celoslovenskom finále súťaže, ktoré sa konalo 25.4.2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. V tomto ročníku sa premiérovo koná aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády, do ktorého postupuje po päť finalistov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Medzinárodné finále sa koná 10.9.2019 v Českej národnej banke v Prahe.