Finále 7. ročníka Ekonomickej olympiády: Kristína prepisuje dejiny súťaže

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u takmer 11 tisíc mladých ľudí a pomohla im  získať ocenenie a uznanie za svoje vedomosti a schopnosti v oblasti ekonómie a financií. Siedmy ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov vyvrcholil finálovým kolom, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. apríla 2024 v hoteli Devín v Bratislave.

Ekonomická olympiáda je pre študentov prínosom, kvôli možnosti získať nové znalosti z ekonomickej sféry a následne ich aplikovať aj v každodenných životoch. Za zmienku určite stojí aj ich využitie v pracovnej sfére, pretože vďaka olympiáde majú súťažiaci príležitosť zdokonaliť a rozvíjať svoje analytické schopnosti a logické zmýšľanie, čo je neoceniteľná zručnosť v akejkoľvek profesii.

Navyše, Ekonomická olympiáda nie je prospešná iba pre študentov samotných, no užitočné informácie z nej môžu čerpať aj pedagógovia. Tí si takto dokážu vytvoriť obraz o úrovni vedomostí vlastných žiakov, čo im môže pomôcť lepšie prispôsobiť ich vyučovacie metódy a zistiť sféry, na ktorých je potrebné viac zapracovať. Ekonomická olympiáda teda nielen motivuje a rozvíja mladých ľudí, ale prispieva taktiež k zlepšeniu ekonomického vzdelávania v školách na Slovensku.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Tento rok si v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 730 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 650 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále si zmeralo sily 50 najlepších študentov z celého Slovenska. 

Test celoslovenského finále bol zameraný na aktuálne ekonomické problémy. Stredoškoláci museli argumentovať, aké dopady môže mať zavedenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na poplatky za odbery podzemných vôd na vodárenské spoločnosti alebo poľnohospodárov, ako by mohli majitelia lyžiarskych stredísk zabrániť stratám v dôsledku teplej zimy a nedostatku snehu, alebo vypočítať či sa oplatí zdedenú chatu opraviť a prenajímať, alebo predať a uložiť peniaze do banky. Testy opravovali pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty managementu Univerzity Komenského.

Desať najlepších študentov postúpilo do ústneho kola, v ktorom sa snažili svoje odpovede na vyžrebovanú otázku vyargumentovať pred odbornou porotou. Jej členmi boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Róbert Chovanculiak (INESS), Richard Kališ (Slovenská ekonomická spoločnosť), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Iveta Szabo (Slovenská asociácia poisťovní ) a Martin Šuster (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) a Richard Kubík (PwC Slovakia).

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Katarína Ševčíková: „Finále Ekonomickej olympiády každý rok privíta 50tku bystrých mladých ľudí so záujmom o ekonomické otázky. Tieto mladé talenty spájame s odborníkmi, čím im umožňujeme čerpať vedomosti a cenné rady pre ich ďalší rozvoj. Teší nás, že každoročne zaznamenávame veľký záujem zo strany škôl o účasť v Ekonomickej olympiáde. Sme odhodlaní pokračovať v zlepšovaní ekonomickej a finančnej gramotnosti študentov na Slovensku a veríme, že Ekonomická olympiáda bude aj naďalej slúžiť ako platforma pre rozvoj ekonomického myslenia mladej generácie.”

Finálový deň priniesol pre študentov a ich pedagógov aj prednášky a diskusie v rámci sprievodného programu. Manažér projektu INESS Cena štátu Richard Vilkus  pripravil pre pedagógov prednášku s názvom Verejné financie v najhoršom stave v EÚ, ako z toho von?, a študenti po dopísaní testu diskutovali spolu s Radovanom Ďuranom, analytikom z INESS, Ivanom Hlavenkom, direktorom na oddelení poradenstva, PwC Slovakia a Marcelom Horváthom, CEO Tepede MEE Holding  o rôznych aspektoch podnikania na Slovensku.

Po záverečnom hodnotení porota v ústnom kole určila výsledné poradie všetkých desiatich superfinalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Samuel Zummer z Obchodnej akadémie Watsonova v Košiciach, druhé miesto získal Dávid Páchnik z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave a absolútnou víťazkou siedmeho ročníka Ekonomickej olympiády sa prvýkrát v histórii súťaže stala študentka, Kristína Bandurová z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Súťažiacim gratulovali a ceny odovzdávali organizátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa najúspešnejšia trojica finalistov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektronických kníh, mobilný telefón a notebook.

Čo povedali súťažiaci na finálové kolo Ekonomickej olympiády v anonymom hodnotiacom anonymnom dotazníku?

– „Som rád, že som si mohol zmerať vedomosti s tými najlepšími a EO mi pomohla vo výbere vysokej školy.“

-„Osobne sa mi otázky veľmi páčili a ocenil by som, keby sme sa aj v škole učili takýmto spôsobom, teda logicky rozmýšlať nad súvislostiami, nielen sa bifľovať.“

Ekonomickú olympiádu v školskom roku 2023/2024 podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, PwC Slovakia, Nadácia Tatra banky, Tepede, Martinus,  ABCedu, Nexteria, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity, Ekonomická fakulta, TUKE.