Medzinárodné finále Ekonomickej olympiády 2021/202

Po dvoch pandemických rokoch sa opäť v spolupráci so zahraničnými partnermi podarilo pripraviť prezenčný ročník medzinárodného kola Ekonomickej olympiády. Podujatie organizoval český Institut ekonomického vzdělávaní (INEV), v spolupráci s Maďarskou ekonomickou spoločnosťou a podporou z Vyšehradského fondu.

Študenti a organizátori Ekonomickej olympiády po písomnom teste v medzinárodnom kole. 

6.– 9. septembra sa v maďarskej Budapešti zišli reprezentanti najšikovnejších mladých ekonómov a ekonómiek zo šiestich krajín: Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Grécka a Bosny a Hercegoviny. Na diaľku sa zapojili aj reprezentanti z Číny. Spolu 35 súťažiacich si zmeralo svoje ekonomické znalosti v písomnom teste. V úlohách mali analyzovať výhodnosť investície, dopady zákazu importu ropy či uvalenie cenového stropu. Finalisti, ktorí zvládli najlepšie písomný test, následne postúpili do ústneho kola. Členovia poroty v ústnom kole boli ekonómovia z krajín V4 a zástupcovia ekonomických spoločností v jednotlivých krajinách: Gyula Pleschinger z Maďarska, Lukas Hardt z Poľska, Eduard Baumöhl zo Slovenska a Daniel Němec z Česka. 

Slovensko reprezentovali piati súťažiaci: Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave, David Guľaš z LEAF Academy Bratislava, Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia Bratislave, Michal Kyselica z Gymnázia na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom a Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Z písomného kola sa prebojoval do ústneho David Guľaš, ktorý celkovo obsadil 7. miesto. V konkurencii najnadanejších súťažiacich zo siedmich krajín si slovenskí študenti viedli veľmi dobre, celkové poradie si môžete pozrieť tu. Spolu sa vo všetkých partnerských krajinách do Ekonomickej olympiády v školskom roku 2021/2022 zapojilo viac ako 38 000 stredoškolákov, len na Slovensku to bolo 11 300 študentov. 

Okrem testovania čakal súťažiacich aj sprievodný program v podobe prednášky Daniela Housku z Vysokej školy ekonomickej v Prahe o príčinách a dôsledkoch inflácie, ako aj komentovaná prehliadka v novootvorenom múzeu peňazí v Budapešti.