1. Úloha ekonómie

Pandémia nás naučila, že aj také obyčajné veci ako rúška na tvár môžu byť vzácne. Ich cena sa bežne pohybuje okolo 1 eura, no na začiatku pandémie ich ceny vystrelili nahor a stali sa vzácnym tovarom. Prečo je to tak? Od čoho sa odvíja vzácnosť niektorých výrobkov? V správach sa zároveň stále diskutovalo o ekonomike, zavretých podnikoch a už istej ekonomickej recesii. Za pár týždňov sa situácia výrazne otočila a mnohí z nás už pocítili, že ekonomické dopady sa budú týkať priamo alebo nepriamo každého z nás. Ako nám pomôžu ekonomické vedomosti prekonať ťažké obdobie? Vedia ekonómovia predpovedať ekonomickú budúcnosť? A ako nás vedia rastúce ceny pripraviť na hroziace problémy?

V prvej kapitole Ekonómie na doma sa dozviete, čo vlastne skúma ekonómia a ako vysvetľuje javy ako ceny rúšok, či nedostatok prírodných zdrojov.

Dozviete sa: 

  1. Čo rieši ekonómia? 
  2. Čo je úlohou ekonóma? 
  3. Ekonómia a jej miesto medzi vedami

Vzácnosť vs. Potreby

Žijeme vo svete vzácnych zdrojov a neustále čelíme nutnosti výberu. Vyberáme si vec, ktorá sa nám zdá hodnotnejšia než iná možnosť. Vzácnosť zdrojov je hlavný problém ekonómie. Čelia jej jednotlivci, komunity aj štáty a každé rozhodnutie, ktoré vo svete vzácnych zdrojov urobia, by sa malo považovať za ekonomickú aktivitu.

Jedna vec na svete je však neobmedzená a ľuďom vôbec nechýba – sú to potreby. Potreby niektorých ľudí sú jednoduché a základné – ľudia chcú príjemné domáce prostredie. Iní zasa túžia po tom, aby sebe a svojim vnúčatám zabezpečili bohatú budúcnosť.

Pozrite si nasledujúce video: 

Čo nie je ekonómia?

Ekonómia sa nezaoberá číslami, vzorcami a peniazmi, ale skôr ľuďmi a ich konaním. Čísla, vzorce, štatistiky, kalkulačky, tabuľky v Exceli a iné intelektuálne pomôcky sú len nástrojmi ekonómie. Pomáhajú ekonómom porozumieť ľudskému konaniu a presnejšie ho znázorňovať.

Čo je úlohou ekonóma?

Ekonóm nehovorí, aké správanie je správne. Ekonómia nemá za cieľ hodnotiť, čo je pre surfistu správne: trénovať trikrát denne alebo ležať v hojdacej sieti a popíjať kokosové mlieko. Všetci ľudia sa správajú racionálne, aby dosiahli svoje ciele. Nie všetky vybrané prostriedky sú efektívne, ale neznamená to, že sú iracionálne. Ekonóm Ludwig von Mises uviedol príklad toho, ako rozoznať racionalitu a efektivitu. Povedal, že pred stovkami rokov lekári liečili rakovinu prostriedkami, ktoré moderná medicína odmieta. Neznamená to však, že tí lekári sa správali iracionálne. Robili všetko, čo v tom čase bolo možné, a vybrali si prostriedky, ktoré boli v tom čase najlepšie. Z pohľadu dnešných lekárov sa tie prostriedky zdajú neefektívne, ale nie sú iracionálne. Ekonómia je spoločenská veda.

  • Spoločenské vedy – sú všetky vedy, ktoré skúmajú vzťahy medzi ľuďmi v spoločnosti: okre ekonómie napr. psychológia, sociológia, politológia, história, atď.
  • Prírodné vedy – sú všetky vedy, ktoré skúmajú hmotný, prírodný svet: fyzika, chémia, biológia atď.
  • Mikroekonómia – Odvetvie ekonómie, ktoré skúma ekonomické problémy jednotlivcov a firiem, napríklad rozpočet konkrétnej osoby či rodiny alebo príjmy a zisky firmy.
  • Makroekonómia – Odvetvie ekonómie, ktoré skúma ekonomiku ako celok, napríklad štátny rozpočet, infláciu alebo mieru nezamestnanosti v krajine.

Toto je výsek z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Viac príkladov či cvičení nájdete v knihe a prislúchajúcom učiteľskom manuáli.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.