Krajské kolá 7. ročníka

3 týždne, 8 krajských miest, takmer 650 súťažiacich, viac ako 1000 chlebíčkov a 7 000 strán papiera. Taká je bilancia krajských kôl 7. ročníka Ekonomickej olympiády.

V čase od 29. januára do 13. februára 2024 sme v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajských mestách Slovenska  zorganizovali 8 prezenčných podujatí, počas ktorých sme odmenili najnadanejších súťažiacich zo školského kola a okrem testovania ich čakal aj krátky program. 

Reporty z krajských kôl spolu s fotogalériou nájdete kliknutím na obrázok: 

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú:

PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, TEPEDE Slovakia, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

Srdečne ďakujeme!