5. Osobné financie (2. časť)

Vedieť šetriť je dôležitá a často podceňovaná schopnosť. Mnohí ľudia si myslia, že šetria dostatočne, avšak až v krízovej situácii zistia, že ich úspory nestačia na pokrytie ich potrieb. Ako sa vyhnúť takejto situácii? Aké sú základné pravidlá pre váš osobný rozpočet?

5 pravidiel pre váš osobný rozpočet

Prvé pravidlo je jednoduché: nemíňajte viac, než zarobíte. Viac, než zarobíte, miniete vtedy, keď si peniaze požičiate a váš príjem je na splatenie tohto dlhu nedostatočný.

Druhé pravidlo: sledujte a zaznamenávajte si svoje aktuálne výdavky, aby ste mohli plánovať do budúcnosti.

Toto sú hlavné typy výdavkov bežnej rodiny: potraviny, energie, starostlivosť o deti, finančné záväzky, zdravotná starostlivosť, bývanie, oblečenie, doprava a voľný čas.

Tretie pravidlo: treba mať úspory a šetriť si pre prípad nepredvídaných okolností. Mali by ste si odkladať peniaze na výdavky, ktoré sa dajú predvídať len ťažko.

Štvrté pravidlo: neukladajte si peniaze na jedno miesto. Je to veľmi praktická rada. Ak si časť peňazí uložíte do zásuvky, časť do banky a ďalšiu časť s úrokom požičiate kamarátke, riziko straty si tak rozložíte.

Piate pravidlo: majte viacero zdrojov príjmu. V prípade, že človek príde o prácu, príde o celý príjem a musí si peniaze požičať.

Deficitný rozpočet – označuje finančný plán, v ktorom výdavky prevyšujú príjmy.

Prebytkový rozpočet  – označuje finančný plán, v ktorom príjmy prevyšujú výdavky.

Vyvážený rozpočet – je finančný plán, v ktorom sa príjmy rovnajú výdavkom.

Dane a odvody

Dane platíme všetci. Pri kúpe koly, platbe za lístok na autobus alebo doučovateľke angličtiny. Platby za energie, účty za telekomunikačné služby a iné mesačné výdavky nie sú dane. Dane a odvody platíte len štátu alebo miestnej samospráve. Ostatné výdavky a platby sú platbami za tovary a služby. Ako fungujú dane? Koľko z ceny práce ide štátu vo forme daní?

Paľo za svoju prácu v kaviarni dostane na účet mzdu 622 eur. Jeho hrubá mzda v zmluve ja 800 eur. Rozdiel vo výške 178 eur predstavujú dane a odvody, ktoré Paľo zaplatil štátu. Čo si neuvedomuje, že jeho zamestnávateľ zaplatil za jeho prácu v kaviarni ďalších 282 eur na odvodoch. Napriek tomu, že odvody zaplatil jeho zamestnávateľ, skutočným platiteľom je z hľadiska ekonómie Paľo. Mzda, ktorú vyrobí za mesiac v kaviarni je v skutočnosti vo výške 1082 eur. Z Paľovej mzdy boli strhnuté odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 277 eur, daň z príjmu vo výške 71 eur a odvody na povinné zdravotné poistenie vo výške 121 eur. 

Skutočná Paľova mzda je 1082 eur, táto mzda sa nazýva tiež superhrubá mzda a je to cena jeho práce.

Paľo sa rozhodol svoju výplatu osláviť a kúpil si zmrzlinu za 1 euro. Aj takto zaplatil dane. Zaplatil daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá tvorí 20 percent ceny produktu (17 centov). Aj výrobcovia zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z príjmu fyzických osôb, odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne poistenie) a daň z nehnuteľnosti. Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene tovaru.

Aj výrobcovia zmrzliny museli zaplatiť daň zo zisku, zamestnanecké dane a odvody (daň z príjmu fyzických osôb, odvody na povinné zdravotné poistenie, odvody na sociálne poistenie) a daň z nehnuteľnosti. Všetky tieto dane a odvody sú zahrnuté v konečnej cene tovaru.

Šetrenie a sporenie

Šetrenie označuje snahu o zníženie výdavkov. Šetriť znamená nekupovať si niektoré nepotrebné tovary alebo nahradiť drahšie lacnejšími, aby človek znížil svoje výdavky. Sporenie znamená zvyšovanie množstva dostupných peňazí v budúcnosti. Účel sporenia:
  • peniaze na ťažšie časy
  • peniaze na budúce potreby (štúdium, bývanie alebo dôchodok)
  • väčšie nákupy
  • splnenie snov
Čo poháňa ekonomický rast: spotreba alebo šetrenie?

Predstavte si, že sú Vianoce. Výklady obchodov sú vyzdobené a ponúkajú množstvo vianočných akcií. Predajcovia lákajú zákazníkov zľavami a rôznymi inými metódami. Všetci sú šťastní a panuje sviatočná atmosféra. Hovorí sa, že vianočné obdobie je užitočné, lebo ľudia zvyšujú svoju spotrebu, čím ekonomika rastie. Prekvitá však ekonomika naozaj vďaka tomu obrovskému nákupnému šialenstvu? Ak na Vianoce miniete všetky alebo väčšinu peňazí, nebudete mať peniaze na oslavu Silvestra ani na každodenné nákupy, no nie? Okrem toho, aby ste vôbec mohli nakúpiť vianočné darčeky, museli ste šetriť. Z toho vyplýva, že ekonomický rast ženie sporenie, nie spotreba.

Pozrite si video k téme spotreby a šetrenia:

Ako sporiť?

Peniaze si môžete uložiť do banky alebo ich niekomu požičať priamo. Jedno euro dnes má väčšiu hodnotu než jedno euro zajtra. Úrok má za úlohu udržať alebo zvýšiť kúpnu silu. Úrok ukazuje aj úroveň rizika spojeného s požičaním nasporených peňazí alebo s ich uložením v banke. Nízka úroková sadzba odráža nízku úroveň rizika a fakt, že peniaze požičiava veľa ľudí.

Jednoduché úrokovanie – znamená, že úrok je fixný a pre každú časovú jednotku sa počíta z pôvodnej istiny bez započítania predchádzajúcich zaplatených úrokov. Napr. si uložíte do banky 100 eur pri úrokovej sadzbe 5 %, po troch rokoch si vyberiete 115 eur. Z istiny 100 eur dostanete každý rok úrok 5 eur. Úrok, ktorý každý rok dostanete, sa k istine nepripočítava.

Zložené úrokovanie – znamená, že úrok sa pre každú časovú jednotku počíta tak, že sa k pôvodnej istine pripočítava suma predchádzajúcich zaplatených úrokov. Pri vklade 100 eur do banky a 5 % úroku, tak po troch rokoch dostanete 115,76 eur. Znamená to, že po roku budete mať 105 eur. V druhom roku sa úrok vypočíta z tejto sumy. V druhom roku budete mať 110,25 eur a zarobili ste 5,25 eur. Tieto peniaze sa budú ďalej počítať. V poslednom roku zarobíte 5,51 eur (5 % z 110,25 eur). Po troch rokoch budete mať 115,76 eur. Zložený úrok vám umožňuje nasporiť viac peňazí ako jednoduchý. Zložený úrok sa znova a znova pripočítava k predchádzajúcej sume. Hoci rozdiel za taký krátky čas nie je taký veľký, je značný, keď času ubehne viac, najmä pri veľkých vkladoch.

Investovanie

Ak sa rozhodnete sporiť, môžete si peniaze odložiť alebo dovoliť niekomu inému, aby ich použil. Keď ich požičiate niekomu inému, riskujete, že vám peniaze nevráti, ale v prípade úspešnej investície sa vám peniaze vrátia aj s úrokom. Peňažný výnos závisí od rizika. Ak máte peniaze zamknuté v trezore, riziko straty je nízke, avšak peniaze vám môže znehodnotiť inflácia. Ak investujete do akcií, môžete zarobiť viac, avšak riskujete, že o časť peňazí prídete. Pri výbere investície je potrebné zvážiť tri komponenty, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú: 

Investičný účet – druh bankového účtu, ktorý je určený výhradne na nasporenie určitej sumy za určitý čas s cieľom veľkého nákupu.

Termínovaný vklad – druh bankového účtu, na ktorý je možné jednorazovo na určitý čas vložiť potrebnú peňažnú sumu, za ktorú človek dostane úroky. Na rozdiel od vkladového účtu však nie je dovolené túto sumu doplniť o nové finančné prostriedky ani si ich časť vybrať bez toho, aby človek stratil právo na úroky.

Dlhopisy  – jeden z druhov investícií, keď človek požičiava svoje peniaze vybranej obchodnej spoločnosti alebo štátu.

Akcia  – cenný papier, ktorý človeku dáva právo na časť zisku spoločnosti, ktorá túto akciu vydala, a v prípade likvidácie tejto spoločnosti na časť vecí v jej vlastníctve.

Toto je výsek z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Viac príkladov či cvičení nájdete v knihe a prislúchajúcom učiteľskom manuáli.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.