Prečo sa zapojiť do Ekonomickej olympiády?

Prečo sa zapojiť do Ekonomickej olympiády?

Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na prvý stupeň vysokoškolskéhoštúdia na Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela bez prijímacích skúšok. Potrebujú splniť podmienky a umiestniť sa v hornom 50. percentile spomedzi všetkých účastníkov krajského kola Ekonomickej olympiády. 

Súťažiaci z celoslovenského finále Ekonomickej olympiády budú prijatí bez prijímacích skúšok na Ekonomickú univerzitu v BratislavePodrobnosti sa dočítate tu (str.5).

 

Od školského roka 2019/2020 bude aj Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prijímať súťažiacich umiestnených na horných priečkach v krajskom kole Ekonomickej olympiády bez prijímacích skúšok.

Monika Budzák a Adam Dzurák z INESS hodnotia priebeh prvého ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Dozviete sa prečo by sa mal do olympiády zapojiť každý stredoškolák a čo súťaž prinesie do budúcna