Študijné materiály pre ZŠ

K príprave žiakov na Ekonomickú olympiádu pre ZŠ odporúčame nasledujúce materiály: 

Ekonómia na doma

V INESS sme sa rozhodli spracovať pre učiteľov ekonómie a občianskej náuky kapitoly z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Témy sú vhodné pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre stredné školy.

Každá kapitola obsahuje niekoľko základných vysvetlení a pojmov, video a tiež online test (v závere každej kapitoly nájdete prelinkovanie). Všetko nájdete TU.

Ekonómia v 31 hodinách 

Učebnica je určená študentom stredných škôl, ktorým približuje základy ekonómie. Forma spracovania a rozsah tém sú však prijateľné aj pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. 

Medzinárodne oceňovanú učebnicu ekonómie reflektujúcu aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia si môžete objednať na stránke Expol pedagogika.

Rovnako odporúčame preštudovať  YT kanál učebnice.

Viac o učebnici tu.

Financie v praxi A

Učím sa správne hospodáriť, spravovať svoje osobné financie a rozpočet domácnosti

Pracovná učebnica ponúka prehľadnou formou informácie, ktoré žiakovi pomáhajú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať pre finančné zabezpečenie seba, rodiny a svojej domácnosti. Učebnica dostupná aj v maďarskom jazyku.

Obsah

    1. Od výmenného obchodu k peniazom
    2. Optimalizácia v procese finančného rozhodovania

Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a je možné si ju objednať na stránkach vydavateľstva ABCedu.

Financie v praxi B

Učím sa rozumieť peniazom

Pracovná učebnica B sa venuje trom nosným témam. Prvou je ochrana spotrebiteľov a ich práva. Druhou je svet práce, zdroje osobných príjmov človeka, mzdy v jednotlivých profesiách, odmena za prácu a s ním spojené finančné pojmy, ako napríklad čistá a hrubá mzda, daň z príjmu, priame a nepriame dane, povinné odvody do poisťovní, živnosť verzus s.r.o.. Tretia téma sa venuje bankovým produktom, porozumenie úrokovým sadzbám a pod. Učebnica dostupná aj v maďarskom jazyku.

Obsah

  1. Finančná zodpovednosť a ochrana spotrebiteľov
  2. Plánovanie, práca, príjem a dane
  3. Základné bankové produkty a metódy platenia

Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a je možné si ju objednať na stránkach vydavateľstva ABCedu.

Financie v praxi C

Učím sa rozumne investovať

Pracovná učebnica C sa zameriava na ekonomické ukazovatele, vysvetľuje pojmy ako napr. inflácia či spotrebný kôš. Venuje sa rizikám, prínosom a nákladom jednotlivých typov úverov, možnostiam získavania finančných prostriedkov cez bankové a nebankové subjekty, učí ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť. Študent sa dozvie viac o sporení, o tom aké investície umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k finančným prostriedkom a ako si vyberať produkty pre investovanie voľných finančných prostriedkov.

Obsah

  1. Úver a dlh
  2. Sporenie a investovanie

Učebnica má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR a je možné si ju objednať na stránkach vydavateľstva ABCedu.