Vyhodnotenie krajských kôl 2020/2021

Vyhodnotenie krajských kôl 2020/2021

 

Od 19.3. – 22.3.2021 prebehli krajské kolá tohtoročného 4. ročníka Ekonomickej olympiády. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Celkový počet finalistov v celoslovenskom kole je 50. 

 

Celoslovenské finále sa bude konať v 23. júna 2021 v Bratislave. Všetci účastníci dostali 26.5. mailovú pozvánku na podujatie. Pedagógov sme informovali 27.5. Pre účasť na finále je potrebné vyplniť krátku online prihlášku, ktorú sme účastníkom ako aj ich pedagógom zaslali e-mailom.