Krajské kolo v Trnave 2023/2024

Prvou zastávkou v krajských kolách v 7. ročníku Ekonomickej olympiády bola 29. januára 2024 Trnava.

V priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme privítali spolu 69 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V konkurencii vyše 953 súťažiacich z 26 stredných škôl to nemali jednoduché a postup si vybojovali výbornými výsledkami.

Krajské kolá otvorila riaditeľka Ekonomickej olympiády Katarína Ševčíková z INESS. Stručne popísala priebeh súťaže a poďakovala partnerom, ktorí olympiádu podporujú. Lokálnym partnerom je aj Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za ktorú sa v úvode prihovoril aj PhDr. Dalibor Mikuš, Ph.D., prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultný koordinátor pre mobilitu. Súťažiacim predstavila možnosti štúdia na fakulte Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji dosiahli tentokrát hneď dvaja súťažiaci, a to Tomáš Miklovič zo Strednej priemyselnej školy Technickej v TrnaveSamuel Hanes z Gymnázia Jána Hollého v Trnave. Obaja si od nás odniesli diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú súťažiacim venoval inštitút INESS. Aj tento rok sme odmenili školy, ktoré prejavili najväčšiu snahu zapojiť čo možno najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. Až 243 súťažiacich zapojila Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, za čo si odniesla ďakovný list a poukážku v hodnote 50 € od siete kníhkupectiev Martinus.

Najúspešnejších súťažiacich čaká celoslovenské finále, v ktorom sa stretne 50 olympionikov, ktorí preukázali najlepšiu úroveň schopnosti orientovať sa v ekonomických témach. 

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, TEPEDE Slovakia, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

Srdečne ďakujeme!