Krajské kolo v Bratislave

Olympiáda nemohla chýbať ani v hlavnom meste, kam zavítala 6. februára 2023. Krajské kolo sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V Bratislavskom kraji sa zo školského kola kvalifikovalo spolu 88 súťažiacich. Celkovo sa v školskom kole zapojilo vyše 747 súťažiacich z 25 stredných škôl, čo znamená, že postúpilo len 11 % zo všetkých súťažiacich v tomto kraji.

Podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode poďakovala partnerom olympiády, bez ktorých by jej organizácia nebola možná. Dlhoročným  partnerom je aj Ekonomická univerzita v Bratislave, za ktorú sa v úvode prihovorila doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie. Súťažiacim oznámila aj vynikajúcu správu, že úspešní olympionici budú prijatí na bakalárske štúdium EUBA bez prijímacích skúšok.

V Bratislavskom kraji dosiahli zhodný a najlepší výsledok v teste školského kola až traja súťažiaci: Martin Kips z Gymnázia Grösslingova, Oliver Nagy z LEAF Academy a Timotej Oršula z Gymnázia Jura Hronca. Odniesli si diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú venovalo vydavateľstvo Bajkal. Spomedzi všetkých škôl v Bratislavskom kraji zapojila 150 súťažiacich a najviac v celom kraji Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej ulici v Bratislave. 

Po krajských kolách bude nasledovať celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Bratislave. Zíde sa v ňom 50 súťažiacich, ktorí najlepšie obstáli v krajskom kole.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.