4. Osobné financie (1. časť)

Banka skúma váš príjem ak si chcete od nej požičať peniaze. Potrebuje si overiť, či môže vám veriť, že požičané peniaze jej splatíte naspäť. Čo ale všetko spadá pod príjem? V prvom momente asi väčšine z vás napadne príjem zo zamestnania alebo z podnikania. To je zväčša aj druh príjmu, ktorý skúma banka, keď rozhoduje o schválení úveru. No zarábať sa dá aj na úrokoch, výnosoch z prenájmu, a v neposlednom rade vám môže niekto venovať aj dar. Keď vám babka na narodeniny šupne do ruky bankovku, je to tiež druh príjmu.  V tejto kapitole sa pozrieme bližšie na to, ako ľudia získavajú peniaze, ako sa líši zisk od platu, či ako funguje najímanie zamestnancov.

Príjmy – prostriedky prijaté v peňažnej či inej forme (vo forme naturálií, tovaru či služieb).

Druhy príjmu – rôzne spôsoby, ktorými je možné získať prostriedky (plat, mzda, úroky, výnos z prenájmu, zisk, podpora, dar na dobročinné účely alebo dar).

Aké typy príjmu existujú?

Príjem z práce je odmena za vykonanú úlohu. Presnejšie, je to odmena pre zamestnanca ako vlastníka ľudských zdrojov za vykonanú prácu a vytvorenú hodnotu. Príjem z práce je najbežnejší typ príjmu. Väčšina ľudí pracuje a dostáva mzdu, či už za každodennú prácu v trvalom pracovnom pomere, ktorá sa vypláca mesačne, alebo výplatu, ktorá sa vypláca v daný deň za určený úkol, napr. za pokosenie trávnika, vymurovanie steny,  a pod.

Úrok je poplatok za požičané peniaze.  Pre vysvetlenie úroku si môžeme pomôcť výrokom  čas sú peniaze. Jedno euro dnes má väčšiu hodnotu než jedno euro zajtra. Jedno euro sa môže za deň produktívne využiť alebo minúť na zábavu. A na zajtrajšok treba čakať. Preto ak niekomu dnes požičiate euro, mal by vám vrátiť nielen jedno euro, ale aj úrok – platbu za použitie požičaných peňazí. Úrok je odmena pre veriteľa za to, že odložil vlastnú spotrebu a podstúpil riziko vyplývajúce z pôžičky. Úrok môže byť dôležitým zdrojom príjmu. Ľudia si napríklad uložia peniaze do banky, ktorá ich požičiava ďalším. Neskôr dlžník vráti viac, než si pôvodne požičal, a vkladatelia dostanú späť viac, než si v banke uložili.

Renta je príjem z prenájmu majetku. Prenajať sa dá čokoľvek: byt, pôda, počítač, dokonca aj zamestnanec. Príjem z prenájmu je podobný úroku až na to, že renta sa platí za požičanie zdrojov a majetku, nie za požičanie peňazí.

Zisk je príjem z prijatého rizika podnikania. Budovanie úspešného podniku vám môže zarobiť peniaze, ale môže vám aj spôsobiť výrazné straty. Pri úspechu dosiahnete zisk za nový nápad a za to, že ste riskovali svoj vlastný majetok a jeho stratu. To, že niekto dosiahol zisk, neznamená, že niekto iný musel utrpieť stratu. Znamená to len, že zákazníci boli spokojní s prácou a nápadom podnikateľa. Zisk zvyšuje blahobyt spoločnosti.

Práca je cieľavedomá ľudská činnosť, ktorá využíva zdroje na produkciu tovarov a služieb.

Deľba práce – také usporiadanie spoločnosti, v ktorom každý človek vykonáva len určitú činnosť a všetci si následne medzi sebou vymieňajú plody tejto svojej práce.

Špecializácia – je forma deľby práce, pri ktorej človek sústreďuje svoju prácu na jednu oblasť činnosti.

Môže vláda vytvoriť pracovné miesta? Pozriete si video:

Čo znamená špecializácia a aké výhody prináša?

Platy a mzdy

Na Slovensku ich väčšinou dostávame raz za mesiac a mnoho ľudí by chcelo, aby boli vyššie. V roku 2000 bola priemerná výška mzdy 668 € a odvtedy narástla o viac ako 50 %. V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na to, od čoho sa odvíja výška miezd. Vysvetlime si najskôr niekoľko základných pojmov: Minimálna mzda – je najnižšia odmena za prácu stanovená zákonom. Určuje ju štát. Produktivita práce  – znamená množstvo výrobkov vyrobených zamestnancom za určité časové obdobie. Hrubá mzda – je odmena za prácu vrátane daní a odvodov. Čistá mzda – je odmena za prácu po odpočítaní daní a odvodov.
Výšku mzdy najčastejšie určuje:
1.   produktivita práce daného zamestnanca;
2.   používaná technológia a kapitál;
3.   ponuka práce a dopyt.
ProduktivitaKoľko človek zarába je úzko späté s tým, koľko práce dokáže vykonať. Produktivita má na plat pracovníka veľký vplyv. Ak by zamestnanec dostával vyšší plat, než je hodnota, ktorú vytvoril, podnikateľ by utrpel stratu. Aby človek zarábal viac, musí pre spotrebiteľov vytvoriť veľkú hodnotu. Peťo pracuje oveľa pomalšie a robí si viac prestávok ako Šimon, preto je jeho produktivita nižšia. Ušije menej rúšok za deň a vytvára menšiu hodnotu. Peťova produktivita práce je napríklad 5 rúšok za hodinu, ale Šimonova je 10 rúšok. Technológia: Ako sa zmení Peťova produktivita, keď vymení ihlu za šijací stroj? Vďaka rýchlosti šijacieho stroja dokáže ušiť 20 rúšok za hodinu. Vďaka svojej mame vie so strojom perfektne pracovať a po ušití rúšok ich v ten istý deň dokáže aj distribuovať. Šijací stroj však niečo stojí – podnikateľ musí investovať našetrené peniaze do jeho kúpy. Vďaka pokroku v technológiách môžeme vyprodukovať viac rúšok a rýchlejšie ich dostať k ľuďom, ktorí si ich chcú kúpiť. Produktivitu práce ovplyvňujú aj technologické rozdiely – práve preto majú Peťo a Šimon rozdielny plat. Dopyt a ponuka práce: Aj na trhu práce platia zákony dopytu a ponuky. Ak sa o jedno pracovné miesto uchádzať viac ľudí s podobnými zručnosťami, plat bude nižší – zamestnávateľ má väčší výber. Naopak, ak požiadavky na vykonávanie práce spĺňa len málo kandidátov, musí mu ponúknuť vyšší plat. Keď uvažujete nad svojím budúcim zamestnaním, je dôležité porozmýšľať nielen o tom, čo robíte radi, ale aj o tom, čo viete robiť naozaj dobre a čo by vám mohlo priniesť výhodu oproti iným zamestnancom.
Ako fungujú mzdy? Môže minimálna mzda zamestnancom poškodiť? Dozviete sa v nasledujúcom videu:

Toto je výsek z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Viac príkladov či cvičení nájdete v knihe a prislúchajúcom učiteľskom manuáli.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.