Harmonogram 6. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredné školy v školskom roku 2022/2023

Dňa 12.1. sme pedagógom poslali pokyny ku krajským kolám Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Nájdete ich vo svojej e-mailovej schránke (pozrite prosím aj priečinok nevyžiadanej pošty). Registrácia súťažiacich do krajských kôl prebieha do 20.1.2023, po tomto termíne budeme kontaktovať náhradníkov. 

 

Aktualizácia: Podrobné informácie o krajských kolách zasielame vždy 2 dni pred termínom pedagógom ako aj zaregistrovaným súťažiacim.