Harmonogram 6. ročníka

Harmonogram 6. ročníka Ekonomickej olympiády v školskom roku 2022/2023

Termíny
22.8.2022Oficiálne spustenie registrácie do EO
30.11.2022Uzávierka registrácie
5.12. – 16.12.2022Školské online kolá EO
22.12.2022Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov školám
január – marec 2023Krajské kolá EO (prezenčne alebo online)
3.4.2023Vyhodnotenie krajských kôl 
máj 2023Celoslovenské finále (prezenčne)
september 2023Medzinárodné finále