Harmonogram 5. ročníka

Harmonogram 5. ročníka Ekonomickej olympiády v školskom roku 2021/2022

Termíny
23.8.2021Oficiálne spustenie registrácie do EO
1.12.2021Uzávierka registrácie
6.12. – 15.12.2021Školské online kolá EO
22.12.2021Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov školám
február – marec 2022Krajské kolá EO (online)
10.4.2022Vyhodnotenie krajských kôl 
3. máj 2022Celoslovenské finále (prezenčne)
september 2022Medzinárodné finále