Krajské kolo v Bratislave 2023/2024

Druhou lokalitou, kam zavítala Ekonomická olympiáda bolo naše hlavné mesto, ktoré navštívila 30. januára 2024. Krajské kolo sa konalo v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa aj tento rok stretlo množstvo ambicióznych ekonómov, odhodlaných obhájiť svoje ekonomické vedomosti aj v krajskom kole.

Podujatie otvorila Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode poďakovala partnerom olympiády, bez ktorých by jej organizácia nebola možná. Dlhoročným  partnerom Ekonomickej olympiády je aj Ekonomická univerzita v Bratislave, za ktorú sa študentom prihovoril doc. Mgr. Boris Mattoš PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy. Súťažiacich potešil aj správou, že úspešní olympionici postupujúci do finále budú prijatí na bakalárske štúdium EUBA bez prijímacích skúšok. 

Krajského kola v Bratislave sa zúčastnili aj partneri PwC Slovensko v zastupení pani Moniky Martinekovej, ktorá študentom v krátkej prezentácii predstavila unikátne príležitosti pre mladých profesionálov v najväčšej poradenskej spoločnosti na Slovensku, a pán Horváth zo spoločnosti TEPEDE Slovakia, ktorá ponúka zaujímavé stáže a prax, kde študenti môžu získať cenné skúsenosti a rozvíjať svoje profesionálne schopnosti. 

V Bratislavskom kraji dosiahli zhodný a najlepší výsledok v teste školského kola dvaja súťažiaci: Jozef Uhler z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave a Richard Oliver Veme zo Súkromného gymnázia GALILEO School v Bratislave. Obaja si za svoj skvelý výkon, a to úspešnosť 96 %, odniesli diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú venoval inštitút INESS. Spomedzi všetkých škôl v Bratislavskom kraji zapojila 119 súťažiacich a najviac v celom kraji Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave, ktorá si za odmenu odniesla ďakovný list a poukážku v hodnote 50 € na nákup zo siete kníhkupectiev Martinus.

Po krajských kolách bude pre najúspešnejšiu päťdesiatku mladých ekonómov nasledovať celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Bratislave. Mladí olympionici sa môžu tešiť na zaujímavé testové otázky, dávku obohacujúcich prednášok, vecné ceny a príležitosť prebojovať sa až do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční v Grécku.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, TEPEDE Slovakia, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

Srdečne ďakujeme!