Krajské kolo v Nitre 2019/2020

Valentínsky piatok oslávil INESS v Nitre, na ďalšom kole Ekonomickej olympiády. V konkurencii 634 študentov z celého kraja sa podarilo kvalifikovať len 76 súťažiacim, ktorí sa zišli v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Podujatie otvorila dekanka fakulty, prof. Elena Horská, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v súťaži a zároveň im oznámila, že najlepší študenti v kraji budú prijatí na štúdium FEM SPU bez prijímacích pohovorov. Účastníkov privítala aj Monika Budzák, ktorá predstavila výsledky študentov v Nitrianskom kraji a spolu s Vanesou Križanovičovou a Evou Schwarzovou z tímu INESS odmenila najlepších jednotlivcov aj školy v kraji.

Ocenili sme študenta, ktorý si vybojoval najlepší výsledok v školskom kole – Pavol Suja z Gymnázia 17. novembra v Topoľčanoch. Odniesol si diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka – Pokrok bez povolenia. Tri kusy našej učebnice Ekonómia v 31 hodinách si odniesli Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera z Levíc za najvyšší počet zapojených študentov v školskom kole (158), a tiež Gymnázium M.R. Štefánika v Nových Zámkoch, za najlepší priemerný výsledok študentov v školskom kole z celého Nitrianskeho kraja. Úspešných súťažiacich privítame koncom apríla na celoslovenskom finále v Bratislave.