Krajské kolo v Trnave 2019/2020

Ekonomická olympiáda má za sebou ďalšiu zastávku, tentokrát v Trnave. Zo 437 súťažiacich v tomto kraji postúpilo 64 študentov do ďalšieho kola, ktorí sa stretli v priestoroch Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Úvodom súťaže ich privítali prodekani fakulty:  PhDr. Michal Imrovič, PhD. a PhDr. Edita Poórová, Ph.D.  Súťažiacich privítala aj Monika Budzák z INESS, ktorá okrem vyhodnotenia výsledkov za Trnavský kraj ocenila aj školy a jednotlivcov s najlepšími výsledkami v školskom kole olympiády. 

Priemerná úspešnosť v kraji bola okolo 45 %, najlepší priemerný výsledok zaznamenali žiaci z Gymnázia Piera de Coubertina v Piešťanoch. Z jednotlivcov dosiahli najlepší výsledok v školskom kole Michaela Kalašová a Tomáš Schatz, obaja z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave. Okrem diplomu si odniesli aj knihu Pokrok bez povolenia, s osobným venovaním od autora. Najviac študentov v kraji zapojila SOŠ Lomonosovova v Trnave, ktorá si rovnako ako piešťanské gymnázium odniesla po 3 kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Všetkým postupujúcim gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!