2. Ako funguje trh? (1. časť)

Počas ekonomických kríz vlády vo svete pripravujú rôzne opatrenia na záchranu ekonomiky. Daňové úľavy, zjednodušenie podnikania, či nové monetárne stimuly od Európskej centrálnej banky. Práve posledný bod je v tomto kontexte zaujímavý. Prečo v čase krízy nemôžeme len tak vytlačiť nové peniaze? Aké sú základné funkcie a vlastností peňazí? 

V súvislosti s koronavírusom a obmedzeným pohybom sa hovorilo aj o sebestačnosti Slovenska. Mnohí ľudia volali po tom, aby slovenskí farmári vypestovali všetky plodiny, ktoré spotrebujeme a aby sme nedovážali potraviny zo zahraničia. V tejto kapitole sa dozviete, že práve vďaka obchodovaniu so zahraničím prosperujeme. Bez obchodovania by však naša spoločnosť potrebovala oveľa viac zdrojov na to, aby dokázala vyrobiť pomerné málo výrobkov. Prečo potrebujeme trh a obchodovanie? Ako môžeme vďaka výmene zbohatnúť? 

Bohatstvo a chudoba

Všetci máme množstvo snov, túžob a plánov. Lenže všetci žijeme vo svete vzácnych zdrojov a musíme si vybrať, ktoré potreby sú dôležitejšie a ktorým budeme venovať čas, námahu a vzácne zdroje. Napriek tomu sa však niektorým ľuďom darí uspokojiť viac svojich túžob a žiť lepšie než ostatným. Napríklad Švajčiari si užívajú dlhší život vo väčšom bohatstve než obyvatelia africkej Nigérie. Existuje veľa dôvodov, prečo je život v rôznych krajinách taký rozdielny. Má na to vplyv história, kultúra, geografia a iné faktory. Ekonomický pohľad je však najdôležitejší pri študovaní dôvodov bohatstva spoločností. Teda aké pravidlá a inštitúcie fungujú v danej krajine pri využívaní vzácnych zdrojov.

Aby sa ľuďom dobre žilo, je dôležitý systém, ktorý zabezpečuje ochranu ľudských práv. V Afrike, kontinente s najväčším počtom chudobných krajín, je ochrana majetkových práv slabá. Darí sa tam korupcii, gangom a vojenským zoskupeniam. Kedykoľvek môžu ľuďom vziať úrodu či iné vzácne statky. Ľudia sa často nemajú kde sťažovať a ako chrániť svoje majetkové práva.

Chudoba – absolútna a relatívna

Absolútna chudoba znamená životný štandard pod hranicou určitých minimálnych kritérií, napríklad dostupnosť čistej vody, minimálne množstvo potravy, strecha nad hlavou a vzdelanie.

Relatívna chudoba  znamená, že niektorí ľudia sú bohatší než iní. V každom spoločenstve sa 5 až 10 percent ľudí (v závislosti od metodiky) s najmenším majetkom nachádza pod hranicou relatívnej chudoby. Teoreticky by sa aj jeden z desiatich milionárov v malej milionárskej spoločnosti nachádzal pod hranicou relatívnej chudoby. Takéto rozdiely nie sú skutočná chudoba a je nemožné odstrániť ich.

Náklady obetovanej príležitosti – predstavujú najlepšiu možnosť, ktorú sme si nevybrali.

Rozhodli ste sa chodiť do hudobnej školy a naučiť sa hrať na klavíri. Využili ste svoj čas dobre? Odpoveď sa zdá jasná: Samozrejme, že ste svoj čas strávili rozumne, pretože teraz môžete z času na čas hudbou potešiť svojich priateľov a rodinu. Možno sa v budúcnosti stanete učiteľom hudby. No čo ak existovala ešte lepšia možnosť, a vy ste ju odmietli? Napríklad ste mohli namiesto do hudobnej školy chodiť na tréningy futbalu. Možno by sa vám v tom darilo viac a stali by ste sa svetoznámym futbalistom. Namiesto toho teraz na Vianoce hráte pre rodinu Tichú noc. Hodnota najlepšej alternatívy, ktorú ste si nezvolili, predstavuje náklady obetovanej príležitosti.

Náklady obetovanej príležitosti je niekedy ťažké zhodnotiť, pretože ich zvyčajne nevidíme a nevieme o nich. Dostupných alternatív je vždy veľa. Je to tá neviditeľná stránka našich rozhodnutí – niečo, čo sa mohlo stať, ale nestalo sa.

Výmena – znamená obchodovanie s tovarmi alebo službami za odplatu iného tovaru či služby vrátane peňazí.

Barter – predstavuje výmenu tovarov a služieb bez použitia peňazí.

Deľba práce – označuje spôsob života v spoločnosti, pri ktorom jednotlivci s rôznymi schopnosťami vykonávajú prácu, ktorú dokážu robiť najlepšie, a potom si medzi sebou vymieňajú výrobky, ktoré vytvorili.

Výmena sa na svete objavila, keď ľudia pochopili výhody deľby práce. Ľudia si uvedomili, že keď robia to, čo vedia najlepšie a s čím majú najviac skúseností, dokážu toho urobiť viac a urobiť to lepšie a rýchlejšie a potom si môžu výsledky svojej práce vymeniť s inými ľuďmi. Tým, že si vyberieme veci, v ktorých sme najlepší, a vymieňame si tovary a služby, ktoré vytvárame, s inými ľuďmi, sme schopní žiť oveľa lepšie, než keby sme sa všetko snažili robiť sami. Zdravotnú starostlivosť zveríme do rúk lekára, smartfóny navrhujú géniovia zo Silicon Valley a my výmenou za to ponúkame to, čo vieme.

Ľudia môžu zbohatnúť, aj keď nič nevyrobia. Stačí, keď si napr. dvaja ľudia vymenia svoje veci. Možno je to neuveriteľné, ale dobrovoľná výmena jablka za hrušku prináša úžitok, hoci sa neurodili žiadne ďalšie jablká či hrušky. Osoba, ktorá získala jablko, aj osoba, ktorá získala hrušku, si polepšili. Obe osoby si vymenili svoje statky a nikto ich k tomu nenútil, preto bola výmena prospešná pre obe strany. Každý získal ovocie, ktoré má radšej.

Ľudia pri výmene výsledkov svojej práce pochopili, že výmena tovarov za iné tovary je nepraktická. Ak vyrábate kozí syr a chcete si kúpiť topánky, musíte nájsť obuvníka, ktorý má rád kozí syr. Taký typ výmeny je zložitý. Postupom času si ľudia uvedomili, že niektoré tovary sa vymieňajú ľahšie a chcú ich všetci. Napríklad väčšina ľudí potrebovala kávové zrná. Tak vznikli tovarové peniaze.

Funkcie peňazí:

 

·        prostriedok výmeny
 
·        zúčtovacia jednotka
 
·        uchovávateľ hodnoty

 

Peniazmi nemôže byť čokoľvek; peniaze majú isté vlastnosti. Po prvé, všetci ľudia si ich musia ceniť a považovať ich za platné, t. j. peniaze musia byť všeobecne uznaný prostriedok výmeny. Je tiež veľmi dôležité, aby ich bolo možné jednoducho premiestniť – musia byť prenosné. Peniaze musia byť aj odolné voči poškodeniu, teda musia byť trvanlivé. Musí byť ľahké vydať z nich, takže musia byť deliteľné. Peniaze musia byť ľahko identifikovateľné, t. j. mali by byť rozoznateľné. Je veľmi dôležité, aby sa ťažko falšovali. A posledná, ale veľmi dôležitá vlastnosť peňazí je, že ich množstvo musí byť obmedzené. Vzácne statky si ľudia cenia viac a majú stabilnejšiu hodnotu než veci, ktorých množstvo je neobmedzené.

Toto je výsek z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Viac príkladov či cvičení nájdete v knihe a prislúchajúcom učiteľskom manuáli.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.