O nás

O nás

INESS

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz je ekonomický think tank, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2006. Cieľom INESS je monitoring, kontrola a advokácia politík zameraných na dlhodobý ekonomický rozvoj krajiny, efektívne vynakladanie verejných financií, podpora decentralizovaných občianskych riešení, slobodného zodpovedného rozhodovania občanov a ekonomického vzdelávania.

o nás

Organizačný tím

V rámci INESS sa o hladký priebeh Ekonomickej olympiády starajú: 

Riaditeľka Ekonomickej olympiády - nA MATERSKEJ

Ing. Monika Budzák

eo23
ZASTUPUJúCA RIADITEĽKA EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

Ing. Katarína Ševčíková

Gabriela G
Projektová asistentka pre stredné školy

Gabriela Grešková

Projektová asistentka pre základné školy

Dominika Jureníková

o nás

Odborná rada Ekonomickej olympiády

Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných otázok, ako aj na vyhodnotenie písomných a ústnych odpovedí dohliadajú: 

Bývalý Viceguvernér Národnej banky Slovenska a predseda vlády SR

Mgr. Ľudovít Ódor

Člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti

Ing. Richard Kališ, PhD.

Ekonomický analytik a spoluzakladateľ INESS

Mgr. Juraj Karpiš

Člen rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Mgr. Martin Šuster

Manažér pre životné poistenie, ľudské zdroje a vzdelávanie, Slovenská asociácia poisťovní

Ing. Iveta Szabo

Dekan Ekonomickej fakulty UNIVERZITY MATEJA BELA v Banskej Bystrici

Ing. Michal Mešťan, PhD.

Docentka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.

Odborná asistentka na Katedre ekonomiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita

Ing. Lucia Michalková, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie na ekonomickej univerzite v bratislave

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Chcete sa zapojiť do olympiády alebo nás podporiť?