Krajské kolo v Košiciach 2023/2024

Ekonomická olympiáda zavítala tentokrát na východ a zamierila si to rovno do samotnej metropoly východu! Mesto Košice zhromaždilo 5. februára 2024 najbystrejších mladých ekonómov z celého kraja, ktorí si tu zmerali svoje ekonomické znalosti.

V priestoroch univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach sme privítali spolu 108 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. Postúpiť bolo naozaj náročné, keďže sa v školskom kole zapojilo až 1 929 súťažiacich z 38 stredných škôl.

Podujatie, už tradične, otvorila riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku – Katarína Ševčíková z INESS. V úvode priblížila priebeh súťaže a poďakovala aj partnerom, ktorí olympiádu podporujú a bez ktorých by jej realizácia nebola možná. Lokálnym podporovateľom je aj Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, za ktorú sa v úvode prihovorila aj doc. Ing. Júlia ĎURČOVÁ, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť. Súťažiacim okrem iného oznámila, že úspešní olympionici na prvých desiatich hodnotených pozíciách poradia riešiteľov krajského kola budú prijatí na bakalárske štúdium EkF TUKE bez prijímacích skúšok. 

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom Košickom kraji dosiahol Samuel Zummer z Obchodnej akadémie na Watsonovej 61 v Košiciach, ktorý ako jeden z dvoch súťažiacich z celého Slovenska získal v školskom teste výsledok 100 %!  Za bezchybný výsledok si odniesol diplom a knihu Dedičstvo Koronakrízy, ktorú súťažiacim venoval inštitút INESS. Odmenili sme aj školy, ktoré preukázali značnú snahu motivovať študentov a zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. Úctyhodných 226 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach. Ako odmenu získava ďakovný list a poukážku v hodnote 50 € na nákup kníh do siete kníhkupectiev Martinus.

Pre najlepších súťažiacich je však krajské kolo ešte iba začiatok, pretože päťdesiatka najšikovnejších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska postúpi do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Bratislave. Tam zabojujú o postup do medzinárodného finále, ktoré sa tohto roku uskutoční v gréckych Aténach.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, TEPEDE Slovakia, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

 

Srdečne ďakujeme!