Krajské kolo v Nitre

Ekonomická olympiáda neobišla ani mesto pod Zoborom a 3. februára 2023 zavítala do Nitry. Spolu sa z Nitrianskeho kraja kvalifikovalo do krajského kola 83 súťažiacich.

V priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sme privítali najzdatnejších súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. Postup bol náročný, v školskom kole sa zapojilo vyše 1304 súťažiacich z 28 stredných škôl.

V úvode krajského kola priblížila priebeh súťaže Monika Budzák z INESS. Poďakovala  partnerom olympiády a priblížila benefity, ktoré súťaž stredoškolákom prináša. Lokálnym podporovateľom je aj Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá prijíma úspešných olympionikov na bakalárske štúdium FEM SPU bez prijímacích skúšok.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom Nitrianskom kraji dosiahol Peter Farkaš z Gymnázia M. R. Štefánika Nové Zámky. Od vydavateľstva Bajkal získal knihu Almanach Navala Ravikanta a taktiež diplom. Odmenili sme aj školy, ktoré sa snažili motivovať svojich žiakov do účasti v Ekonomickej olympiáde a zapojili najviac súťažiacich. Rekordných 163 stredoškolákov sa zapojilo z Obchodnej akadémie Kálmána Kittenbergera v Leviciach.

Krajskými kolami to nekončí, pre najúspešnejšiu päťdesiatku súťažiacich pripravujeme celoslovenské finále, ktoré okrem testovania a cien prináša aj zaujímavý program a množstvo nových kontaktov.

Za podporu Ekonomickej olympiády srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu,  Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.