Testovanie v školských kolách

2. ročník Ekonomickej olympiády pre základné školy je tu a zaregistrované školy absolvujú prvé školské online kolá už v januári 2024. V stredu popoludní, 10. januára pedagógovia zaregistrovaní do Ekonomickej olympiády dostanú e-mail s podrobnými pokynmi k testovaniu, ako aj s kódom ich školy a heslom do testovacieho systému, bez ktorých nie je možné absolvovať školské kolo.

V prípade, že ste e-mail nenašli, pozrite prosím priečinok nevyžiadanej pošty (SPAM) vo Vašej e-mailovej schránke a ak e-mail neskončil ani tam, tak nás prosím kontaktuje e-mailom na eo@iness.sk.

 

ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

 • od 15. januára do 26. januára 2024
 • spustiť test je možné každý pracovný deň vždy od 7:00 do 16:00 hod. (testy odoslané mimo tohto intervalu nebudú akceptované, súťažiaci s viacnásobne odoslanými testami budú vyradení zo súťaže)
 • test obsahuje 25 otázok a len jedna odpoveď je správna
 • za správnu odpoveď možno získať 1 bod, za nesprávnu odpoveď sa body neodčítavajú
 • povolené pomôcky: len kalkulačka, pero a papier
 • zakázané sú všetky ostatné pomôcky a využitie prehliadača pre získanie správnych odpovedí 
 • časový limit: 40 minút

TESTOVACÍ SYSTÉM

Testovací systém nájdete aj tu.

POSTUP TESTOVANIA:

 • 1. Žiak sa zaregistruje: kliknutím na “Zaregistrujte sa pre túto triedu”. 

V registračnom okne zadá svoje meno, priezvisko, e-mail a vytvorí si heslo. „Join code“ je unikátny kód Vašej školy, ktorý nájdete v informačnom e-maili pre pedagógov.

 • 2. Žiak sa prihlási so svojim e-mailom a vytvoreným heslom, čím sa dostane do testovacieho rozhrania.
 • 3. Žiakovi sa zobrazí test Slovenskej Ekonomickej olympiády, klikne na „Začať“.
  Pozor, ak sa test nezobrazí, pravdepodobne ste zadali nesprávny kód školy. V takomto prípade je nutné sa registrovať znovu s novou e-mailovou adresou a správnym kódom školy. Ak by problém pretrvával aj pri správnom kóde, prosím kontaktujte nás.
 • 4. Žiak vyplní ešte niekoľko údajov a na záver zadá heslo, ktoré mu poskytne pedagóg (heslo zasielame pedagógom v informačnom e-maili).
 • 5. Po kliknutí na „Spustiť test“ sa zobrazí prvá otázka a žiakovi beží časový limit 40 minút. Na záver odošle test a okamžite získava svoje bodové hodnotenie a diplom.

Tento postup nájdete podrobnejšie aj s obrázkami v PDF tu: Návod na testovanie v školskom kole Ekonomickej olympiády pre ZŠ


VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Pri registrácii prosíme o dôkladné vyplnenie mena aj s diakritikou a uvedenie správnej e-mailovej adresy, kde súťažiacim po odovzdaní testu bude odoslaný výsledok.

Na prístup k testu je potrebné poznať kód školy (zadáva sa pri registrácii žiaka) a heslo (zadáva sa tesne pred spustením testu), ktoré im odovzdá pedagóg. Pred začatím testu súťažiaci vyplnia krátky dotazník v testovacom systéme.

Po skončení testu sa každému žiakovi a žiačke zobrazí počet dosiahnutých bodov a diplom o absolvovaní. Tie budú súťažiacim zaslané aj na ich e-mailové adresy.

Test má nastavený 20 – sekundový limit pre prípady podvádzania – ak sa žiak snaží prekliknúť na inú kartu prehliadača, a nevráti sa k testu do 20 sekúnd, test sa sám automaticky uzavrie a odošle.

Podrobný návod na registráciu, prihlásenie do systému a absolvovanie testu spolu so scenármi riešenia problémov si môžete stiahnuť tu.


KÓD ŠKOLY (Join code) a HESLO

Kód školy dostali zaregistrovaní pedagógovia e-mailom v stredu 10. januára popoludní. 

 

VÝSLEDKY

Hodnotenie testu dostane žiak/čka okamžite po odoslaní testu. Výsledky budú odoslané aj na e-mail, pod ktorým sa súťažiaci/a do súťaže registroval/a.

Žiaci s najlepšími výsledkami v každom kraji od nás dostanú diplom a cenu.

V prípade, že sa na prvých priečkach umiestni viac žiakov so zhodným počtom bodov, o ich úspešnosti rozhoduje čas – teda doba, za akú test vyplnili (ocenení budú súťažiaci, ktorí test vyplnia rýchlejšie).

Zoznamy ocenených žiakov budú zverejnené najneskôr 15. 3. 2024. Výsledkové listiny podľa krajov nájdete na webovej stránke EO.