Krajské kolo v Nitre 2023/2024

Ekonomická olympiáda zavítala aj do mesta pod Zoborom a v prvý februárový deň 2024 navštívila Nitru. Spolu sa z Nitrianskeho kraja do krajského kola kvalifikovalo 75 súťažiacich.

V priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sme aj tento rok privítali najšikovnejších súťažiacich, ktorí sa úspešne prebojovali do krajského kola. V školskom kole sa celkovo zapojilo 980  súťažiacich z 28 stredných škôl.

V úvode krajského kola priblížila priebeh súťaže riaditeľka Ekonomickej olympiáda na Slovensku – Katarína Ševčíková z INESS. Poďakovala sa partnerom olympiády, bez ktorých by Ekonomická olympiáda nebola možná a súťažiacim taktiež priblížila benefity, ktoré môžu úspešným zapojením sa získať. Lokálnym podporovateľom je aj Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá prijíma úspešných olympionikov na bakalárske štúdium FEM SPU bez prijímacích skúšok. 

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom Nitrianskom kraji dosiahla Hlavinová Lea z Gymnázia Topoľčany. Od inštitútu INESS za jej skvelý výsledok získala diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy. Aj v tomto kraji sme odmenili školu, ktorá vynaložila najväčšie úsilie a do Ekonomickej olympiády zapojila najviac súťažiacich. Až 201 stredoškolákov sa zapojilo z Obchodnej akadémie na Bolečkovej 2 v Nitre. Škola si odniesla ďakovný list a poukážku v hodnote 50 € do siete kníhkupectiev Martinus.

Krajskými kolami to pre najúspešnejších 50 finalistov nekončí, ale len začína! Tých, ktorí preukázali neobyčajnú znalosť v ekonomických otázkach čaká v Bratislave na jar celoslovenské finále. Na ňom si mladí súťažiaci nielen zmerajú sily a získajú ceny, no čaká na nich aj obohacujúci program a množstvo nových známostí.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, TEPEDE Slovakia, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

 

Srdečne ďakujeme!