Partneri

Nad Ekonomickou olympiádou prevzalo v roku 2023 záštitu:
Za podporu Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v roku 2023 srdečne ďakujeme: ​​