Partneri

Nad Ekonomickou olympiádou prevzalo v roku 2023 záštitu:
Za podporu Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 srdečne ďakujeme: