Partneri olympiády pre ZŠ

Nad Ekonomickou olympiádou prevzalo v roku 2023 záštitu:
Za podporu Ekonomickej olympiády pre základné školy v roku 2023 srdečne ďakujeme:​