Krajské kolo v Trenčíne 2023/2024

Predposlednou zastávkou v tohtoročných krajských kolách Ekonomickej olympiády bolo aj v tomto roku mesto Matúša Čáka – Trenčín. Odhodlaní súťažiaci z celého trenčianskeho kraja sa tu zišli 9. februára 2024.

V priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sme privítali spolu 75 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. V Trenčianskom kraji sa tento rok zapojilo až 1 305 súťažiacich z 28 stredných škôl, čo neznamená nič iné ako to, že súťažiaci, ktorí sa do krajského kola prebojovali, si svoj postup v tvrdej konkurencii naozaj zaslúžili!

V úvode podujatia všetkých prítomných privítala riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku – Katarína Ševčíková z INESS. Lokálnym partnerom olympiády je aj Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, za ktorú sa v úvode prihovorila Ing. Eva Ivanová, CSc., dekanka fakulty. Súťažiacim v krátkom úvode predstavili možnosti štúdia na fakulte dvaja študenti tretieho stupňa.

Najlepší výsledok v teste školského kola v celom Trenčianskom kraji dosiahol Nikolas Hlavačka z Gymnázia Partizánske. Za jeho skvelý výkon získal diplom a knihu Dedičstvo koronakrízy, ktorú súťažiacim venoval inštitút INESS. Ďakovným listom a poukážkou na nákup kníh v sieti kníhkupectiev Martinus v hodnote 50 € sme odmenili školy, ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. Až 175 súťažiacich a najviac v kraji zapojila Stredná obchodná škola obchodu a služieb v Trenčíne.

Najšikovnejších súťažiacich z kraja ďalej čaká celoslovenské finále, v ktorom sa stretne dokopy 50 najzdatnejších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska. V tomto kole sa študenti môžu tešiť na zaujímavé testové otázky, bohatý program plný obohacujúcich prednášok, hodnotné ceny a čo viac, získajú aj nové kontakty zo sveta ekonómov.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2023/2024 podporujú: PwC Slovensko, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, TEPEDE Slovakia, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.

Srdečne ďakujeme!