Prvý ročník

Z viac ako 4000 účastníkov v školskom kole vôbec prvej celoslovenskej Ekonomickej olympiády postúpilo do krajských kôl celkovo takmer 400 najúspešnejších stredoškolákov. V ôsmych krajských mestách zorganizoval INESS počas februára 2018 krajské kolá súťaže, v ktorých súťažiaci otestovali svoj prehľad z ekonomickej teórie a histórie, skúmali dopady hospodárskej politiky či hľadali najvýhodnejší úver alebo investíciu.

Zoznam finalistov si môžete pozrieť tu. 

Počas marca pracovali na vyhodnotení testov odborníci z INESS, z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Z každého kraja do finále postúpilo spolu 50 študentov, ktorí sa stretli 26. apríla na celoslovenskom finále súťaže. 

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozvíjať ekonomické zručnosti a prehlbovať ich záujem o túto vedu. Práve znalosť ekonómie im pomôže pri rozhodnutiach v reálnom živote, ako napr. výber najvýhodnejšieho úveru, vedieť analyzovať dopady rôznych politík alebo poznať fungovanie verejných financií.