1. ročník 2022/2023

Po úspešných šiestich ročníkoch stredoškolskej Ekonomickej olympiády na Slovensku, INESS v školskom roku 2022/2023 spustil pilotné testovanie z ekonómie a finančnej gramotnosti aj pre mladšie ročníky – druhý stupeň základných škôl. Cieľom je oboznámiť žiakov so základnými pojmami z ekonómie a financií, povzbudiť ich k ekonomickému mysleniu a uľahčiť prípravu na zodpovedný život v dospelosti. Do pilotného ročníka Ekonomickej olympiády sa zaregistrovalo vyše 200 škôl, ktoré zapojili 4 400 žiakov, ďakujeme! 

Po ukončené pilotného ročníka Ekonomickej olympiády sme si pripravili štatistiku testovania v školských kolách. Čo myslíte, aké percentuálne zastúpenie mali 8 – ročné gymnáziá zo všetkých zaregistrovaných škôl? Pozrite si našu infografiku nižšie a dozviete sa rôzne zaujímavé čísla zo školských kôl.

Taktiež sme zostavili analýzu škôl, ktoré najlepšie obstáli v školských kolách Ekonomickej olympiády. Okrem top 30 najúspešnejších škôl za celé Slovensko, prinášame aj prvú desiatku s najlepšími výsledkami za jednotlivé kraje. Dúfame, že tieto rebríčky nám počas budúcich ročníkov pomôžu zmapovať progres na školách. Celú brožúru so štatistikami a zoznamom škôl si môžete stiahnuť tu.

Za podporu Ekonomickej olympiády pre základné školy v školskom roku 2022/2023 srdečne ďakujeme: Slovenskej bankovej asociácii, Nadácii VÚB, Slovenskej asociácii poisťovní, Nadácii SLSP, vydavateľstvu ABCedu a inštitútu INEV.