Krajské kolo v Žiline

Poslednou a zároveň valentínskou zastávkou krajských kôl Ekonomickej olympiády 2022/2023 bola Žilina. V Žilinskom kraji bola v školskom kole najvyššia účasť stredoškolákov z celého Slovenska. 

V priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sme privítali pedagógov a súťažiacich, ktorí postúpili zo školského kola. Postúpiť nebolo vôbec jednoduché, na postup sa kvalifikovalo len 106 stredoškolákov, pričom v školskom kole sa zapojilo vyše 2112 súťažiacich zo 41 stredných škôl.

Za INESS podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. Za Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline sa v úvode prihovoril aj prof. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry ekonomiky.

Najlepší výsledok v teste školského kola v Žilinskom kraji dosiahol Martin Blaško z Gymnázia Štefana Moyzesa v Ružomberku. Ako odmenu si odniesol diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Vyzdvihli sme aj úsilie škôl,  ktoré zapojili najviac súťažiacich v jednotlivých krajoch. 167 súťažiacich a najviac v celom kraji zapojila Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne.  Škola si odnáša knižný balíček, ktorý obsahoval knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka, knihu Democracy od Eamona Butlera, publikáciu Climbing the Ladder or falling off it? od kolektívu  autorov a štúdiu Slobodnejšie školy, tiež od nášho analytika Roberta Chovanculiaka.

Vyvrcholením 6. ročníka Ekonomickej olympiády bude celoslovenské finále pre 50 najnadanejších mladých ekonómov a ekonómky, ktoré sa bude konať začiatkom mája.

Za podporu Ekonomickej olympiády v školskom roku 2022/2023 srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.