Krajské kolo v Banskej Bystrici 2018/2019

Predposledné krajské kolo Ekonomickej olympiády organizoval INESS 18.2.2018 v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.

Študentov zo 14 stredných škôl privítala Monika Budzák z INESS spolu s prodekanom a členom Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Jánom Šebom. Po krátkom úvode už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.

Najlepší súťažiaci postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25.apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.