Vyhodnotenie krajských kôl 2019/2020

Od 30.1. – 28.2.2020 prebehli krajské kolá tohtoročného 3. ročníka Ekonomickej olympiády. Z každého kraja postupujú minimálne traja súťažiaci s najlepším výsledkom z kraja, následne ďalší súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom bez ohľadu na príslušnosť ku kraju. Celkový počet finalistov v celoslovenskom kole je 50. 

Zoznam finalistov Ekonomickej olympiády 2019/2020

 

Celoslovenské finále sa bude konať 09.09.2020 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. O bližšom programe budeme informovať.

BA_KK_20

BB_KK_20

KE_KK_20

NR_KK_20

PO_KK_20

TN_KK_20

TT_KK_20

ZA_KK_20