Krajské kolo v Trnave 2017/2018

Aj do Trnavy zavítala Ekonomická olympiáda 13.2.2018, do priestorov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda,  kde sa konalo krajské kolo súťaže. Stredoškoláci všetkých ročníkov spolu so sprevádzajúcimi pedagógmi prišli z viacerých miest v kraji, celkovo bolo zapojených 14 stredných škôl – od gymnázií, po obchodné akadémie až po stredné odborné školy.

Na úvod podujatia privítala účastníkov Monika Olejárová z INESS, ktorá predstavila výsledky Ekonomickej olympiády, činnosť INESS a tiež podmienky postupu do celoslovenského finále. Oficiálne otvorenie súťaže prevzala prodekanka Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Edita Poórová, Ph.D., ktorá zároveň predstavila možnosti štúdia na fakulte. Nasledoval samotný písomný test, ktorý preveril schopnosti študentov prepojiť teóriu s praxou a tiež ich rozhľad v aktuálnych ekonomických témach.