Krajské kolo v Prešove 2019/2020

Tohtoročné krajské kolá Ekonomickej olympiády sme zavŕšili v Prešove. Z vyše 1200 študentov v tomto kraji sa kvalifikovalo 120 do ďalšieho kola. Súťažiacich a pedagógov na úvod podujatia privítal dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý v krátkosti popísal možnosti štúdia na fakulte. Monika Budzák z INESS taktiež privítala súťažiacich, popísala priebeh súťažných kôl olympiády a výsledky za Prešovský kraj. 

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesol Ján Macej z Gymnázia J.A.Raymana v Prešove, ktorý dosiahol najlepší výsledok v školskom kole z celého Prešovského kraja. Najviac študentov v Prešovskom kraji ale aj celoslovensky zapojilo Gymnázium Kukučínova v Poprade – spolu až 201 súťažiacich z celej školy. Najlepší priemerný výsledok v školskom kole dosiahlo Gymnázium P.O.Hviezdoslava z Kežmarku. Tieto školy od nás získali po tri kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Úspešní študenti postúpia do celoslovenského finále Ekonomickej olympiády, ktoré sa bude konať 29. apríla v Bratislave. Prajeme veľa úspechov!