Krajské kolo v Žiline 2018/2019

Na krajskom kole súťaže v Žiline sa stretlo 66 súťažiacich, ktorí sa presadili v konkurencii 1 033 stredoškolákov zapojených v školskom kole. Žilinský kraj zapojil v školskom kole najviac súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska.

Podujatie otvorila Monika Budzak z INESS, krátkym predstavením Ekonomickej olympiády a činnosti INESS. Po nej nasledoval príhovor doc. Pavla Kráľa, ktorý bližšie predstavil Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a možnosti štúdia na nej.

Partner Ekonomickej olympiády – Poradca Podnikateľa, sa zúčastnil otvorenia súťaže a venoval súťažiacim časopis Zisk manažment a prístup do svojich online vzdelávacích systémov.

Po krátkom úvode súťažiaci písali test krajského kola, ktorý pozostával z testových a otvorených otázok. Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.