Medzinárodné kolo 4. ročníka Ekonomickej olympiády

Slovenskí stredoškoláci sa presadili v medzinárodnej konkurencii a vybojovali prvé dve miesta v medzinárodnej Ekonomickej olympiáde

16. – 18. septembra 2021 sa konalo tretie medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.  Podujatie sa kvôli medzinárodnej účasti a pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii konalo online. Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.

V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Grécku, Bosne a Číne zúčastnilo tento rok viac ako 30 000 stredoškolákov, no len 35 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní. Slovensko reprezentovali Daniel Baňár (Gymnázium Nové Zámky), Tibor Maťašovský (Obchodná akadémia Kukučínova v Trnave), Matej Sova (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave), Júlia Tyukosová (Gymnázium Nové Zámky) a Alex Zamborský (Gymnázium sv. Moniky v Prešove).

Desiati finalisti z celoslovenského kola Ekonomickej olympiády 2020/2021. Piati z nich reprezentovali Slovensko v medzinárodnom kole.

Stredoškoláci jednoznačne ukázali, že napriek správam o slabej finančnej gramotnosti Slovákov tu žijú výnimočne nadaní mladí ekonómovia, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii spomedzi stredoškolákov. Podujatie bolo rozdelené do troch dní. Súťažiacich čakal v prvý deň písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery. V druhý deň pokračoval online program diskusiou o dopadoch koronakrízy na medzinárodný obchod. Diskutovali Panagiotis Liargovas, profesor ekonómie na Peloponézskej univerzite a György Iván Neszmélyi, profesor Budapeštianskej ekonomickej školy, diskusiu moderovala Martina Bacíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády v Česku.

Po vyhodnotení písomných testov a programe nasledovalo ústne kolo súťaže pre desiatich finalistov, ktoré sa konalo v sobotu, 18.9. v dopoludňajších hodinách. Súťažiaci si vylosovali jednu z dvanástich otázok a svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

Členmi poroty boli Panagiotis Liargovas (Peloponézska univerzita, Grécko), Monika Budzák (INESS, Slovensko), Gábor Tóth (Corvinus University, Maďarsko) a Admir Čavalić (Asociácia Multi, Bosna a Hercegovina).

Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém. Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie.

Daniel Baňár (vpravo) sa stal víťazom celoslovenského ako aj medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2020/2021. Vľavo Matej Sova, ktorý obsadil druhé miesto v celoslovenskom finále a tiež reprezentoval Slovensko v medzinárodnom porovnaní. V strede Monika Budzák z INESS, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku.

Víťazom tretieho medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z Gymnázia v Nových Zámkoch, ktorý tento rok zvíťazil aj v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády. Striebornú priečku obsadila Júlia Tyukosová rovnako z Gymnázia v Nových Zámkoch. Tretie miesto si vybojoval dvojnásobný český víťaz Otakar Kořínek, študent pražského gymnázia Nový PORG.

„Teším sa, že som dostala možnosť zúčastniť sa medzinárodného kola a reprezentovať Slovensko. Organizácia a prostredie bolo výborné aj napriek online forme. Nadobudnuté vedomosti mi určite v budúcnosti pomôžu, aj keď stres pri ústnych odpovediach ma asi neopustí“ – povedala po vyhodnotení súťaže Júlia Tyukosová, vicevíťazka medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2020/2021.

Ekonomická olympiáda je medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financií. Na Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Registrácia do 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na našom webe.