Krajské kolo v Bratislave 2019/2020

V priestoroch Ekonomickej univerzity sme zorganizovali druhé tohtoročné krajské kolo Ekonomickej olympiády. Do krajského kola postúpilo 93 stredoškolákov, ktorí najlepšie absolvovali test školského kola v Bratislavskom kraji a dokázali sa presadiť v konkurencii 692 študentov z celého kraja. Na úvod podujatia sa im prihovorila prorektorka pre vzdelávanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pani Zuzana Juhászová. Súťažiacim zdôraznila, že vďaka svojim  výsledkom v Ekonomickej olympiáde majú možnosť dostať na na bakalárske štúdium  bez prijímacích skúšok. Nasledovala prezentácia Moniky Budzák z INESS, ktorá zhodnotila doterajší priebeh súťaže a výsledky za Bratislavský kraj. 

Novú knihu Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka si odniesol študent s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji: Marco Machovič z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Historicky prvýkrát sa podarilo súťažiacemu získať 100 % z online testu školského kola.

 

Ocenili sme aj školy, ktoré zapojili najviac študentov v kraji, rovnako ako školu s najlepším priemerným výsledkom zapojených študentov. Učebnice Ekonómia v 31 hodinách získali Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová, Bratislava-Ružinov (zapojila 154 študentov) ako aj Galileo school, Bratislava-Podunajské Biskuoice (73 % priem. úspešnosť v teste školského kola).

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!