Krajské kolo v Trenčíne 2019/2020

V piatkové doobedie zavítal INESS do mesta Matúša Čáka – Trenčína, kde sme zorganizovali šieste krajské kolo Ekonomickej olympiády v tomto ročníku. V konkurencii viac ako 700 študentov v tomto kraji sa dokázalo presadiť 65, ktorí museli v teste s otvorenými otázkami dokázať, že vedia uvažovať ako skutoční ekonómovia a ekonómky.

Krajské kolo sa konalo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. V úvode podujatia okrem organizátorov z INESS privítala účastníkov aj prodekanka fakulty Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, ktorá účastníkom popriala veľa úspechov v krajskom kole súťaže. Následne Monika Budzák a Vanesa Križanovičová z INESS odmenili najšikovnejších súťažiacich a najlepšie školy zo školského kola v kraji. 

Z novej knihy Pokrok bez povolenia od Roberta Chovanculiaka sa môže tešiť Tomáš Černuch z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorý dosiahol najvyšší výsledok z testu školského kola v kraji. Odmenili sme školu, ktorá zapojila najviac študentov do školského kola v kraji – Stredná odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne a školu, ktorej študenti dosiahli najvyšší priemerný výsledok v školskom kole – Gymnázium na Školskej ulici v Považskej Bystrici. Obe si od nás odniesli po tri kusy učebnice Ekonómia v 31 hodinách pre stredoškolákov. Gratulujeme!