Krajské kolo v Banskej Bystrici

S Ekonomickou olympiádou sme sa 1. februára 2023 presunuli na stredné Slovensko. Krajské kolo pre Banskobystrický kraj sa nekonal nikde inde ako v krásnej Banskej Bystrici.

V priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme privítali spolu 60 súťažiacich, ktorí sa kvalifikovali zo školského kola. Postúpiť nemohol každý, v školskom kole sa totiž zapojilo vyše 869 súťažiacich z 30 stredných škôl.

Podujatie otvorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku. V úvode priblížila priebeh súťaže a poďakovala aj partnerom, bez ktorých by sme súťaž nemohli organizovať. Dlhoročným partnerom olympiády je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za ktorú sa v úvode prihovoril Ing. Michal Mešťan, Ph.D., poverený výkonom funkcie prodekana pre rozvoj a digitalizáciu. Súťažiacim okrem iného oznámil, že úspešní olympionici budú prijatí na bakalárske štúdium EF UMB bez prijímacích skúšok.

Matej Sekereš z Gymnázia Štúrova v Detve bol študentom, ktorý dosiahol najlepší výsledok v teste školského kola v celom kraji. Ako odmenu si odniesol diplom a knihu Almanach Navala Ravikanta, ktorú súťažiacim venovalo vydavateľstvo Bajkal. Mnohí študenti by sa o olympiáde nedozvedeli, keby nemali pedagógov, ktorí ich motivujú k záujmu o ekonómiu. Preto sme odmenili knižným balíčkom aj školy v každom kraji, v ktorých sa zapojilo najviac súťažiacich. V Banskobystrickom kraji bol rekord za školu 115 súťažiacich a tento počet zapojila Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha Banská Bystrica.

Najmenej traja súťažiaci z kraja sa môžu tešiť na postup do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v máji 2023 v Bratislave.

Za podporu Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov srdečne ďakujeme: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, ABCedu, Martinus, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, Ekonomická fakulta, TUKE, portál ZONES a Nexteria.